Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Архива > Јавне набавке - 2015. година
Latinica     English  

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2015. година

 


 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 6/2015


Набавка добра - Набавка путничког аутомобила

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/2015


Набавка услуга штампе - Израда часописа, књига евиденције, приручника, досијеа, досијеа за архиву, роковника, планера и остале штампарске услуге

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена конкурсне документације

  Нов позив за подношење понуда

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Питања и одговори

  Одлука о додели уговора - партија 1

  Одлука о додели уговора - партија 2

  Одлука о додели уговора - партија 3

  Одлука о додели уговора - партија 4

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/2015


Набавка услуга - компјутерске услуге за потребе Центра

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/2015


Јавна набавка добра – бензин за потребе Центра

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/2015


Јавна набавка услуга – електронске комуникационе услуге за потребе Центра

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена конкурсне документације

  Нов позив за подношење понуда

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одговор на питање број 1

  Одговор на питање број 2

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/2015


Закуп пословних просторија

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

 

ПОГЛЕДАЈТЕ АРХИВУ

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља