Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Архива > Јавне набавке - 2016. година
Latinica     English  

АРХИВА - ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2016. година

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/16


УСЛУГЕ ШТАМПЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА 5/16


ОГЛАС ЗА ПРОДАЈУ ТЕРЕНСКОГ СЛУЖБЕНОГ ВОЗИЛА

  Оглас за продају службеног аутомобила

  Образац понуде

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/16


НАБАВКА УСЛУГА ШТАМПЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измена и допуна конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

  Питања и одговори

  Измена и допуна конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

  Одлука о додели уговора

  Обавештење о закљученом уговору

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/16


КОМПЈУТЕРСКЕ УСЛУГЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Изменa конкурсне документације

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора - партија 1

  Одлука о додели уговора - партија 2

  Одлука о додели уговора - партија 3

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/16


ЕЛЕКТРОНСКЕ КОМУНИКАЦИОНЕ УСЛУГЕ

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Измене и допуне конкурсне документације

  Одговори на питања

  Обавештење о продужењу рока за подношење понуда

  Одлука о додели уговора партија 1

  Одлука о додели уговора партија 2

  Одлука о додели уговора партија 3

  Одлука о додели уговора партија 4

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 1/16


НАБАВКА БЕНЗИНА

  Позив за подношење понуда

  Конкурсна документација

  Одлука о додели уговора

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља