Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Covid – 19
Latinica     English  

Covid – 19

 

COVID - 19 - препоруке

Интерни план заштите

Уредба о мерама за време ванредног стања

Уредба о организовању рада послодаваца за време ванредног стања

Обавештење Управе за безбедност

Мере заштите

Упутство за спречавање COVID-19

Инструкција министарства

Писмо хранитељима

Упутство о организацији рада ЦПСУ Београд током трајања заразне болести ЦОВИД - 19 и поступању запослених и радно ангазованих лицаа

 


 Covid-19
 Право детета да се његов глас чује
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Акредитовани програми
 Искуства хранитеља