Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Контакт
Latinica     English  

КОНТАКТ

 

ЦЕНТАР ЗА ПОРОДИЧНИ СМЕШТАЈ И УСВОЈЕЊЕ – БЕОГРАД, Радослава Грујића 17


 

Мирјана Новаков – в.д. директор Центра
тел: +381 11/2421-191
E mail: mirjana.novakov@hraniteljstvocps.gov.rs

Светлана Миленковић – руководилац Службе за процену, праћење, подршку и обуку хранитељских породица и унапређивање хранитељства
Тел: +381 11/2421 – 173
E mail: svetlana.milenkovic@hraniteljstvocps.gov.rs

Јелена Васић – Радна јединица Лозница; реализатор едукативних програма за хранитеље – руководилац
Тел: +381 15/872 – 042
E mail: jelena.vasic@hraniteljstvocps.gov.rs

Катарина Кевић – Радна јединица Ваљево; супервизор – руководилац
Тел: +381 14/245 513
E mail: katarina.kevic@hraniteljstvocps.gov.rs

Соња Роксандић – Канцеларија Шабац; супервизор
Тел: +381 15/355 - 617
E mail: sonja.roksandic@hraniteljstvocps.gov.rs

Анита Јенча – секретар Центра
Тел: +381 11/2421 – 191
E mail: anita.jenca@hraniteljstvocps.gov.rs

Софија Бакић – шеф рачуноводства
Тел: +381 11 2421-191
E mail: sofija.bakic@hraniteljstvocps.gov.rs

 


 Кампања за квалитетно хранитељство
 Повремено хранитељство
 Интернационална конференција о хранитељству
 Зборник радова
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Пријава злоупотребе деце
 Акредитовани програми
 Писмо детету на хранитељству
 Искуства хранитеља