Центар за породични смештај деце и усвојење
 
ВЕСТИ ПИШИТЕ НАМ
   Насловна страна > Контакт
Latinica     English  

КОНТАКТ

 

Центар за породични смештај и усвојење Београд, Радослава Грујића број 17
Тел: +381 11/2421-191;
E mail: office@hraniteljstvocps.gov.rs

Радне јединице:
Ваљево, Улица Вука Караџића 43/7, телефон:+381 14/245 513
Лозница, Улица Максима Горког бб, телефон: +381 15/872 – 042
Шабац, Улица Масарикова 135, III спрат, стан 27, телефон: +381 15/ 355 617


 

Мирјана Новаков – в.д. директор Центра
Tел: +381 11/2421-191
E mail: mirjana.novakov@hraniteljstvocps.gov.rs

Тамара Борисављевић – Реализатор едукативних програма за стручне раднике
Тел: +381 11/2421 - 173
E mail: tamara.borisavljevic@hraniteljstvocps.gov.rs

Јелена Васић – Радна јединица Лозница; реализатор едукативних програма за хранитеље – руководилац
Тел: +381 15/872 - 042
E mail: jelena.vasic@hraniteljstvocps.gov.rs

Катарина Кевић – Радна јединица Ваљево; супервизор – руководилац
Тел: +381 14/245 - 513
E mail: katarina.kevic@hraniteljstvocps.gov.rs

Соња Роксандић – Канцеларија Шабац; супервизор
Тел: +381 15/355 - 617
E mail: sonja.roksandic@hraniteljstvocps.gov.rs

Анита Јенча – секретар Центра
Тел: +381 11/2421 – 191
E mail: anita.jenca@hraniteljstvocps.gov.rs

Софија Бакић – шеф рачуноводства
Тел: +381 11 2421-191
E mail: sofija.bakic@hraniteljstvocps.gov.rs

 


 Кампања за квалитетно хранитељство
 Повремено хранитељство
 Зборник радова
 Часопис „ИСКОРАК“
 Кутак за децу и младе
 Пријава злоупотребе деце
 Акредитовани програми
 Писмо детету на хранитељству
 Искуства хранитеља