Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Prijava zloupotrebe dece
Ћирилица    English  

PRIJAVA ZLOUPOTREBE DECE

 

PISMO HRANITELJIMA

 

OVO PISMO GOVORI O NEČEMU VEOMA VAŽNOM
-
O BEZBEDNOSTI DECE NA HRANITELJSTVU

 

Poštovani,

Briga za bezbednost dece na hraniteljstvu je zajednička obaveza svih nas koji smo okupljeni oko njihove dobrobiti.

Deca na hraniteljstvu imaju drugačija životna iskustva nego njihovi vršnjaci. Već sama činjenica da ne žive sa svojim roditeljima utiče na to da budu osetljivija i nesigurnija. Ova deca često nemaju dovoljno razvijene veštine da prepoznaju opasnost i zaštite se od nje, kao i da traže pomoć.

Zbog toga su ona u većem riziku da postanu žrtve zlostavljanja. Zlostavljači mogu biti različite osobe u okruženju porodice u kojoj dete živi, nekada i osobe bliske porodici. Na žalost, uz sve napore koji se čine da se hraniteljske porodice što bolje procene, zlostavljač može biti i neko od članova porodice. Zlostavljanje može imati različite vidove - fizičko, seksualno, emocionalno ili zanemarivanje osnovnih dečjih potreba.

Nasilje među vršnjacima je pojava koja je sve prisutnija u našoj sredini, kome su deca na hraniteljstvu češće izložena. Dete može mnogo patiti zato što je ismevano, ignorisano ili čak fizički maltretirano u školi ili od vršnjačkih grupa na ulici.

Dešava se da odrasli nisu dovoljno osetljivi na znake da je dete zlostavljano, pa zbog toga ne prepoznaju da se detetu nešto loše dešava, a dete nastavlja da trpi verujući da je prepušteno samo sebi i da mu niko neće pomoći.

Ponekad hranitelji pribegavaju krajnostima. Prezaštićuju dete umesto da ga osamostaljuju i razvijaju veštine samozaštite. Neki veruju da će ga sačuvati od loših ljudi ako mu preterano ograničavaju druženje i kretanje i tako mu uskraćuju mogućnost učenja da prepozna loše ponašanje i samo se štiti.

Pažljivo pratite ponašanje deteta i slušajte ono što govori, svaku njegovu žalbu da je maltretirano od bilo koga shvatite ozbiljno i odmah reagujte.

Svako od nas kao građanin ima obavezu da prijavi zlostavljanje ili zanemarivanje deteta ako o tome ima saznanje. Ova se obaveza posebno odnosi na osobe koje su saradnici u sistemu zaštite dece, među kojima su i hranitelji.

Ako sumnju na zlostavljanje ne prijavite pridružujete se zlostavljaču.

 

Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd formirao je Interni tim za zaštitu dece na hraniteljstvu od zlostavljanja i zanemarivanja. Ovom timu se prijavljuju sve sumnje na zlostavljanje i zanemarivanje koje se tiču dece koja su na hraniteljstvu na teritoriji Beograda.

Prijavu sumnje na zlostavljanje ovom timu mogu vršiti svi građani koji imaju saznanja da je neko dete na hraniteljstvu ugroženo zbog zlostavljanja ili zanemarivanja od strane članova porodice ili drugih osoba u okruženju.

TELEFON NA KOJI MOŽETE PRIJAVITI SUMNJU NA ZANEMARIVANJE I ZLOSTAVLJANJE DECE: 011/2421-173

 

Vaš identitet kao podnosioca prijave će biti zaštićen ukoliko niste spremni da ga otkrijete.

Hvala vam što sa nama delite brigu za bezbednost dece na hraniteljstvu.


DIREKTOR
mr Dobrila Grujić

 


 


 Kampanja za hraniteljstvo
 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Internacionalna konferencija o hraniteljstvu
 Zbornik radova
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Prijava zloupotrebe dece
 Akreditovani programi
 Pismo detetu na hraniteljstvu
 Iskustva hranitelja