Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Vesti
Ћирилица    English  

VESTI

24.03.2020.

DONACIJA ASOCIJACIJI CENTARA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE


Kompanija PS Fashion donirala je Asocijaciji centara za porodični smeštaj i usvojenje 300 zaštitnih maski kao pomoć u borbi protiv suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID – 19.

 

24.03.2020.

DONACIJA CPSU BEOGRAD


Kompanija Jumko donirala je CPSU Beograd 200 zaštitnih maski kao pomoć u borbi protiv suzbijanja širenja zarazne bolesti COVID – 19.

 

12.03.2020.

PROTOKOL O SARADNjI


U Centru za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, v.d. direktora Mirjana Novakov i v.d. direktora Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine Zoran Milačić, potpisali su protokol o saradnji dveju ustanova.

 Protokol o saradnji

Protokolom je predviđena kontinuirana saradnja na podršci deci, mladima i hraniteljskim porodicama kroz savetodavno – terapijski i socio – edukativni rad, na planu profesionalnog usavršavanja zaposlenih kroz uključivanje u različite edukacije, kao i kreiranje zajedničkih obuka na teme značajne za dečiju i socijalnu zaštitu.

 Protokol o saradnji

Ispred Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja potpisivanju protokola prisustvovala je v. d. pomoćnica ministra Slađana Čabrić.

 Protokol o saradnji

 

01.03.2020.

KREATIVNA DEČIJA RADIONICA


U susret Danu žena u Obrenovcu je organizovana kreativna dečija radionica na kojoj su mališani iz hraniteljskih porodica zajedno sa svojim hraniteljima i savetnicom Jelicom Kovačević pravili čestitke, unikatne cvetove i nakit.

 Kreativna dečija radionica

Radionica je podržana od strane Opštine Obrenovac i firme Repro Style koja je ovom prilikom obezbedila potreban repromaterijal za izradu pravih umetničkih dela.

 Kreativna dečija radionica

 

30.12.2019.

PODELA PAKETIĆA ZA DECU NA SMEŠTAJU U HRANITELjSKIM PORODICAMA


 Podela paketića

I ove godine zahvaljujući dugogodišnjem donatoru i prijatelju dece i mladih, a uz podršku firme Quadra Graphic čiji su zaposleni sakupili slatkiše za decu na hraniteljstvu, podelili smo 300 novogodišnjih peketića. Prazničnu atmosferu upotpunile su eko jelke koje je donirao Vip mobile.

 

24.12.2019.

TRIBINA O HRANITELjSTVU


 Tribina o hraniteljstvu

U organizaciji Opštine Surčin održana je tribina na temu hraniteljstva. U ovoj sredini zahvaljujući dugoj tradiciji, zainteresovanosti građana i razvijenim resursima podrške, već postoji značajan broj hraniteljskih porodica, ali i uslovi za dalji uspešan razvoj hraniteljstva. Na tribini su govorili Mirjana Novakov, v.d. direktora CPSU Beograd, Tamara Borisavljević i Gordana Obradović, stručni radnici CPSU Beograd, Višnja Milivojević, rukovodilac Odeljenja Surčin GCSR u Beogradu, kao i Slađana Milovanović u svojstvu predstavnika Udruženja hranitelja Beograd.

Tribina je održana u Nautičkom selu u Boljevcima.

 Tribina o hraniteljstvu

 

17.12.2019.

PREDSTAVLjANjE KNjIGE I ISTRAŽIVANjA „HRANITELjSTVO I DOBROBIT ADOLESCENATA” I OKRUGLI STO „BUDUĆNOST HRANITELjSTVA U SRBIJI – KAKO OBEZBEDITI KVALITET USLUGA?”


Predstavljanje knjige i istraživanja „Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata” i okrugli sto „Budućnost hraniteljstva u Srbiji – kako obezbediti kvalitet usluga?”održano je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu. O značaju istraživanja, autorima i hraniteljstvu govorili su: pomoćnica ministra za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospođa Slađana Čabrić, šefica Odeljenja za socijalnu politiku i socijalni rad FPN-a prof. dr Natalija Perišić, predstavnica UNICEF-a Vesna Dejanović, profesorka FPN-a dr Nevenka Žegarac, autor knjige, dr Zora Krnjajić, jedan od autora, kao i drugi gosti i učesnici u realizaciji ovog istraživanja.

 Predstavljanje knjige i istraživanja „Hraniteljstvo i dobrobit adolescenata” i okrugli sto „Budućnost hraniteljstva u Srbiji – kako obezbediti kvalitet usluga?”

U okviru okruglog stola o aktuelnim problemima u hraniteljstvu i značaju participacije hranitelja i savetnika, govorili su: v.d. direktor CPSU Beograd, Mirjana Novakov, direktor CPSU Kragujevac, Slaviša Sorak, stručni radnik GCSR Beograd, Smilja Igić, kao i hraniteljica iz Surčina, Slavica Đurđević.

 

05.12. i 06.12.2019.

SABOR SOCIJALNE ZAŠTITE


U Kragujevcu je u organizaciji Udruženja stručnih radnika održan Sabor socijalne zaštite, a povodom 25 godina postojanja Udruženja. Rad na temu „Aktuelno stanje, izazovi i perspektive centara za porodični smeštaj i usvojenje“ izložili su v.d. direktora CPSU Beograd, Mirjana Novakov i direktor CPSU Kragujevac, Slaviša Sorak.

 

03.12.2019.

OBUKA STRUČNIH RADNIKA


Grupa od 10 stručnih radnika CPSU Beograd prošla je obuku po akreditovanom programu „PRIDE za hranitelje i usvojitelje“. Obuku je organizovalo udruženje FICE Srbija, a realizovali master treneri Željka Burgund i Tamara Borisavljević, u periodu od 15.10 do 3.12.2019 godine.

Međunarodni naučni skup „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – Alos 19“

 

28.11. i 29.11.2019.

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „AKTUELNOSTI U LOGOPEDIJI, OKUPACIONOJ TERAPIJI I SOCIJALNOM RADU – ALOS 19“


Na konferenciji ALOS 19 (Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu) koju je organizovala Visoka škola socijalnog rada, a u saradnji sa Komorom socijalne zaštite Republike Srbije, naša ustanova je bila zastupljena sa dva stručna rada –„Zaštita od digitalnog nasilja i edukacija dece i hranitelja o internetu„ (Ana Simić i Tamara Borisavljević) i „Medijacija u radu sa posebno osetljivim grupama“ (Tamara Borisavljević i Vesna Argakijev).

 Međunarodni naučni skup „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – Alos 19“

Cilj rada „Zaštita od digitalnog nasilja i edukacija dece i hranitelja o internetu„ jeste prikaz različitih mogućnosti rada stručnjaka na povećanju kompetencija odraslih kako bi decu zaštitili od neprimerenih sadržaja, kao i negativnih efekata korišćenja interneta. Rad se bavi načinima podizanja nivoa svesti i znanja o tome na koji način virtuelna stvarnost utiče na decu bez roditeljskog staranja i dokle smeju da se upuštaju u digitalni svet, a da to bude bezbedno i bez posledica, kao i izazova sa kojima se susreću hranitelji i profesionalci uključeni u proces zaštite.

 Međunarodni naučni skup „Aktuelnosti u logopediji, okupacionoj terapiji i socijalnom radu – Alos 19“

 

18.11. do 21.11.2019.

INTERNACIONALNA KONFERENCIJA „AKADEMIJA KINDERPERSPECTIEF“


INTERNACIONALNA KONFERENCIJA „AKADEMIJA KINDERPERSPECTIEF“

Internacionalna konferencija „Akademija Kinderperspectief“ organizovana je kroz saradnju naše ustanove sa holandskom organizacijom Kinderperspectief , a preko udruženja FICE Srbija koje ovakvu razmenu obezebeđuje za svoje članice. Gosti iz Holandije su bili predstavnici tri organizacije: Kinderpersepctief, Combinatie Jeugdzorg i Sterk Huis.

INTERNACIONALNA KONFERENCIJA „AKADEMIJA KINDERPERSPECTIEF“

 

24.10 i 25.10. 2019.

KONFERENCIJA „UNAPREĐENjE LjUDSKIH RESURSA U SISTEMU SOCIJALNE I DEČIJE ZAŠTITE“


 Konferencija „Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečije zaštite“

U organizaciji Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i Ministarstva za rad zapošljavanje boračka i socijalna pitanja, uz podršku kancelarije UNICEF – a u Srbiji, održana je regionalna konferencija „Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečije zaštite“. Tamara Borisavljević, realizator edukativnih programa za stručne radnike CPSU Beograd, iznela je zaključke tematske grupe „Ljudski resursi u kontekstu porodičnog smeštaja“.

 Konferencija „Unapređenje ljudskih resursa u sistemu socijalne i dečije zaštite“

Fotografija preuzeta sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

25.10.2019.

25. OKTOBARSKI SUSRETI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI


Na 25. Oktobarskim susretima socijalne zaštite u organizaciji Centra za socijalni rad Niš, Savetovališta za porodicu i Komore socijalne zaštite, CPSU Beograd je imao svoje predstavnice, Anu Simić i Gordanu Obradović, koje su prezentovale rad na temu „Hraniteljska porodica – bezbedno mesto za ranjeno dete“.

 25. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti 25. Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti

 

16.10.2019.

PREDSTAVNICI INTER-PARLAMENTARNE UNIJE U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd i Prihvatilište za decu Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, posetila je direktor UNICEF-a, g-đa Regina De Dominicis, kao i delegacija predstavnika Inter-Parlamentarne Unije iz više od dvadeset zemalja. Delegaciju su pozdravili i predstavili rad ove dve institucije, v.d. direktora CPSU Beograd, Mirjana Novakov i direktor CZODO, Zoran Milačić. Gosti su bili veoma zainteresovani, postavljali su brojna pitanja, a na kraju posete obišli su prostorije Male domske zajednice i Prihvatilišta.

 

4.10.2019.

OKRUGLI STO


 Okrugli sto

Okrugli sto pod nazivom „Učešće u programima saradnika iz evropskih zemalja – iskustva i mogućnosti primene“ održan je u organizaciji Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Savetnica za hraniteljstvo Neda Marić predstavila je svoje iskustvo sa kampa mladih koji je održan u Poljskoj, čija je tema bila osamostaljivanje, a u kome su učestvovali mladi iz više evropskih zemalja u organizaciji Kinderperspectief iz Holandije.

 Okrugli sto

Nakon toga, savetnica Jelica Kovačević predstavila je svoje iskustvo sa studijskog putovanja u Švedskoj, koje je organizovano povodom proslave jubileja organizacije Adoptionscentrum. Moderator okruglog stola bila je savetnica za hraniteljstvo Tijana Jauković.

 Okrugli sto

 

17.09, 18.09. i 19.09.2019.

EDUKACIJA "INTERVENCIJE CSR U ZAŠTITI DECE OD ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA"


U prostorijama Gerontološkog centra Beograd održana je edukacija „Intervencije CSR u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja“, kojoj su su prisustvovale savetnice za hraniteljstvo CPSU Beograd, Tijana Jauković i Dušanka Stanković. Edukacija je vođena kroz prepoznavanje i definisanje oblika i indikatora koji ukazuju na zlostavljanje. Kroz primere iz prakse grupa je imala priliku da razmeni svoja iskustva, nauči nove tehnike u pridruživanju zajednice i drugih članova tima (policije, tužilaštva) sa ciljem ostvarivanja najboljeg interesa najmlađih. Igranje uloga iz pozicije deteta koje je zlostavljano, majke, oca, socijalnog radnika, nastavnika iz škole, drugarice iz razreda...podstakli su učesnike na promišljanje i otvorenost uma u svim segmentima intervjuisanja i rešavanja konkretnog problema, odnosno zaštite deteta za koje postoji sumnja da je zlostavljano.

 

30. avgust 2019.

OSNIVANjE „ASOCIJACIJE CENTARA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE“


U prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd održana je Osnivačka skupština „Asocijacije centara za porodični smeštaj i usvojenje“. Osnivači Asocijacije su:

 1. CPSU Beograd
 2. CPSU Kragujevac
 3. CPSU Niš
 4. CPSU Novi Sad
 5. CPSU Ćuprija
 6. CPSU Miloševac
 7. CPSU Subotica.

 Osnivanje „Asocijacije centara za porodični smeštaj i usvojenje“

Na Osnivačkoj skupštini je donet Osnivački akt, usvojen Statut i izvršen izbor organa Asocijacije kao i lica ovlašćenog za zastupanje. Asocijacija se osniva na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne zaštite.

 

9. jul 2019.

SVETSKI DAN STANOVNIŠTVA


U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obeležen je Svetski dan stanovništva u Botaničkoj bašti u Beogradu. Tom prilikom, kao predstavnice Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, hraniteljica Slavica Đurđević i mlada osoba na hraniteljstvu Andrijana Vuković podelile su sa javnošću svoje iskustvo u vezi sa hraniteljstvom. Motivišući druge porodice i pojedince da uzmu učešće u zbrinjavanju dece bez adekvatnog roditeljskog staranja van institucija, hraniteljica i mlada osoba na hraniteljstvu istakle su, svaka iz svoje perspektive, koliki je značaj hraniteljstva za društvo u celini i na taj način dale svoj doprinos daljem razvoju hraniteljstva na teritoriji Republike Srbije.

 Svetski dan stanovništva

Fotografija preuzeta sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

07.06.2019.

SUSRETI SOCIJALNIH RADNIKA


Na Susretima socijalnih radnika koje je Fakultet političkih nauka organizovao, prisustvovao je veći broj stručnih radnika CPSU Beograd. Na ovom skupu, dr Jelena Tanasijević je predstavila istraživanje na temu „Hraniteljstvo kao podrška razvoju rezilijentnosti kod dece“, koje je sprovela zajedno sa Tamarom Borisavljević. Tamara Borisavljević je takođe učestvovala i u prezentaciji saradničke organizacije FICE Srbija koja je predstavila program PRAJD za hranitelje i usvojitelje kao značajan resurs za razvoj stručne prakse i sistemskog pristupa zaštiti dece.

 

24/31.05.2019.

OKRUGLI STO


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd organizovao je dva okrugla stola sa temama relevatnim za aktuelnu stručnu praksu u oblasti hraniteljstva.

Na prvom, pod nazivom „Rad na razvoju pozitivnog identiteta dece i mladih na hraniteljstvu“ održanom 24.05.2019, analizirana je praksa rada na podršci razvoju identiteta dece i mladih, sa fokusom na funkcionalnim rešenja koja su u dosadašnjem radu dala pozitivne efekte kao i različitim izazovima u vezi za složenošću i osetljivošću ove teme. Voditelji su bili Cveta Ugrčić, Danijela Spajić Đorđević i Tamara Borisavljević.

Tema drugog okruglog stola, održanog 31.05.2019. godine, bila je „Izazovi osamostaljivanja mladih na hraniteljstvu“. Podrška mladima u procesu napuštanja zaštite posebno je aktuelizovana u poslednjem periodu jer se pokazalo da, ako ova podrška izostane, ishod svega što je u zaštiti učinjeno za dobrobit mlade osobe može biti doveden u pitanje. Nakon analize stanja kroz prikaz situacije u okviru jedne lokalne zajednice razmatrane su mogućnosti pružanja podrške kroz lokalno umrežavanje, sa fokusom na naučene lekcije iz prakse i pozitivne primere. Voditelji su bili Zorica Bogićević, Sonja Roksandić, Snežana Ivanović i Dušanka Stanković.

 

23.05. i 24.05.2019.

IZVEŠTAJ O EDUKACIJI


U Beogradu, u prostorijama HOTELA „ABBA“, održana je edukacija pod nazivom „Protective behaviours“ (protektivna ponašanja). Ovoj edukaciji prisustvovala je savetnica, Dušanka Stanković ispred CPSU Beograd. Obuka je bila namenjena učenju veština i razvijanju strategija za sprečavanje i smanjivanje nasilja u zajednicama. Edukaciju je vodila britanski psiholog Hilda O'Callaghan, koja je kroz mnoštvo primera iz prakse predočila svoja iskustva iz prakse u ranom otkrivanju zlostavljanja, kao i o načinima kako da decu naučimo da budu bezbedna i traže pomoć kada se osećaju ugroženo.

 Izveštaj o edukaciji

Prolazili smo kroz spoznaju sebe kroz dve teme:

1. Svi imamo pravo da se uvek osećamo sigurno
2. Ima neko sa kim uvek možemo da pričamo o svemu.

U Južnoj Africi je prof. Hilda O'Callaghan jedan od trenera. Kroz radionice decu na ranom uzrastu, već sa 4. godine, uče pravima, stepenu odgovornosti, tajnama (dobra i štetna tajna), prihvatljivi i neprihvatljivi dodiri, mreže podrške, istrajnost u traženju pomoći, javno i privatno (doživljaj telesne celovitosti), lični prostor, asertivnost.

 Izveštaj o edukaciji

Na kraju edukacije, radom u manjim grupama u okviru radionica, predočili smo rane znake za uzbunu. Vođeni svojim iskustvom iz prakse i rada sa decom napravili smo strip priču i pokazali kako se osećamo u datoj situaciji.

 

15.05.2019.

MEĐUNARODNI DAN PORODICE


Međunarodni dan porodice svečano je obeležen u Palati Srbija. Prisutnima se obratio gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U programu je učestvovala Katarina Ašić Lisić, mlada osoba koja se aktuelno nalazi na smeštaju u hraniteljskoj porodici.

 Međunarodni dan porodice

Jedan broj zaposlenih iz CPSU Beograd prisustvovao je svečanom obeležavanju ovog veoma značajnog dana, a nagradu za poseban dopirnos u radu dobila je Sonja Roksandić iz RJ Šabac, diplomirani socijalni radnik, realizator edukativnih programa za stručne radnike CPSU Beograd.

 Međunarodni dan porodice

 

19.03.2019.

TRIBINA “ULOGA SOCIJALNIH RADNIKA U SAVREMENOM DRUŠTVU”


Povodom obeležavanja Međunarodnog dana socijalnih radnika, Asocijacija socijalnih radnika i Visoka škola socijalnog rada organizovala je 19.03.2019. godine tribinu pod nazivom “Uloga socijalnih radnika u savremenom društvu”. Centar za prodični smeštaj i usvojenje imao je šest predstavnika. Dr Jelena Tanasijević profesor Fakulteta političkih nauka i savetnik CPSU Beograd izložila je rad na temu „Višestruka profesionalna uloga – dobiti i izazovi“?

 

13.03, 14.03. i 15.03.2019.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „BALKANSKI FORUM SOCIJALNE ZAŠTITE – SARADNjA PRAVOSUDNOG SISTEMA I SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE U OSTVARIVANjU OSNOVNIH PRAVA GRAĐANA“


U Kragujevcu, u Hotelu „Šumarice“ od 13. do 15. marta 2019. godine, realizovana je peta Međunarodna konferencija „Balkanski forum socijalne zaštite – saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju osnovnih prava građana“, u organizaciji Asocijacije socijalnih radnika, a uz podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Komore socijalne zaštite i Balkanskog centra za unapređenje socijalne zaštite. Odličan izbor tema, kvalitetni predavači iz sistema socijalne zatite i pravosudnog sistema, prisustvo velikog broja stručnih radnika, zaključci kao rezultat rada....samo su deo sveukupne organizacije. Skup je prijavljen Komori socijalne zaštite, vredovan je kao međunarodni skup i nosio je 10 pasivnih i 20 aktivnih bodova. Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd imao je dva predstavnika na Konferenciji.

 

11.03.2019.

Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu“


Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu CPSU – bezbedno korišćenje aplikacije i njen značaj za godišnje izveštavanje“, održan je u prostorijama naše ustanove 11.03.2019. godine. Voditelji su bili Gordana Maletić, Jelena Vasić i Snežana Ivanović.

Okrugli sto je bio posvećen analizi prikupljanja i čuvanja podataka kao bitnog aspekta rada naše ustanove, sa posebnim fokusom na bezbednosne rizike, pre svega u vezi sa korišćenjem interneta, koje treba prevenirati.

Ishod okruglog stola su zajednički zaključci o bitnim pitanjima u vezi sa prikupljanjem i prikazivanjem podataka, koji će unaprediti i ujednačiti ovu oblast rada.

 

Februar 2019.

Obuka 360 hranitelja o pravima dece


U saradnji sa Fondacijom SOS Dečija sela Srbija, koja je nosilac projekta „Alternativna briga i prava dece“, naša ustanova realizuje program obuke „Ostvarivanje prava dece“. Obuka je namenjena hraniteljskim porodicama u Beogradu i Valjevu. Do sada su obučene 4 grupe, a u planu je da u toku 2019. godine bude organizovan rad 18 grupa hranitelja po ovom programu.

 Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu“

Ova obuka nudi zanimljiv pristup, podstiče učesnike na razmenu, promišljanje i planiranje kako da pristupom zasnovanim na poštovanju dečijih prava, doprinesu kvalitetu života dece i njihovom uspešnom odrastanju. Obuku realizuju stručnjaci CPSU Beograd koji imaju licence za obavljanje specijalizovanih poslova.

 Obuka 360 hranitelja o pravima dece

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 


 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Prijava zloupotrebe dece
 Akreditovani programi
 Pismo detetu na hraniteljstvu
 Iskustva hranitelja