Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Vesti
Ћирилица    English  

VESTI

15.05.2019.

MEĐUNARODNI DAN PORODICE


Međunarodni dan porodice svečano je obeležen u Palati Srbija. Prisutnima se obratio gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U programu je učestvovala Katarina Ašić Lisić, mlada osoba koja se aktuelno nalazi na smeštaju u hraniteljskoj porodici.

 Međunarodni dan porodice

Jedan broj zaposlenih iz CPSU Beograd prisustvovao je svečanom obeležavanju ovog veoma značajnog dana, a nagradu za poseban dopirnos u radu dobila je Sonja Roksandić iz RJ Šabac, diplomirani socijalni radnik, realizator edukativnih programa za stručne radnike CPSU Beograd.

 Međunarodni dan porodice

 

19.03.2019.

TRIBINA “ULOGA SOCIJALNIH RADNIKA U SAVREMENOM DRUŠTVU”


Povodom obeležavanja Međunarodnog dana socijalnih radnika, Asocijacija socijalnih radnika i Visoka škola socijalnog rada organizovala je 19.03.2019. godine tribinu pod nazivom “Uloga socijalnih radnika u savremenom društvu”. Centar za prodični smeštaj i usvojenje imao je šest predstavnika. Dr Jelena Tanasijević profesor Fakulteta političkih nauka i savetnik CPSU Beograd izložila je rad na temu „Višestruka profesionalna uloga – dobiti i izazovi“?

 

13.03, 14.03. i 15.03.2019.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „BALKANSKI FORUM SOCIJALNE ZAŠTITE – SARADNjA PRAVOSUDNOG SISTEMA I SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE U OSTVARIVANjU OSNOVNIH PRAVA GRAĐANA“


U Kragujevcu, u Hotelu „Šumarice“ od 13. do 15. marta 2019. godine, realizovana je peta Međunarodna konferencija „Balkanski forum socijalne zaštite – saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju osnovnih prava građana“, u organizaciji Asocijacije socijalnih radnika, a uz podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Komore socijalne zaštite i Balkanskog centra za unapređenje socijalne zaštite. Odličan izbor tema, kvalitetni predavači iz sistema socijalne zatite i pravosudnog sistema, prisustvo velikog broja stručnih radnika, zaključci kao rezultat rada....samo su deo sveukupne organizacije. Skup je prijavljen Komori socijalne zaštite, vredovan je kao međunarodni skup i nosio je 10 pasivnih i 20 aktivnih bodova. Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd imao je dva predstavnika na Konferenciji.

 

11.03.2019.

Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu“


Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu CPSU – bezbedno korišćenje aplikacije i njen značaj za godišnje izveštavanje“, održan je u prostorijama naše ustanove 11.03.2019. godine. Voditelji su bili Gordana Maletić, Jelena Vasić i Snežana Ivanović.

Okrugli sto je bio posvećen analizi prikupljanja i čuvanja podataka kao bitnog aspekta rada naše ustanove, sa posebnim fokusom na bezbednosne rizike, pre svega u vezi sa korišćenjem interneta, koje treba prevenirati.

Ishod okruglog stola su zajednički zaključci o bitnim pitanjima u vezi sa prikupljanjem i prikazivanjem podataka, koji će unaprediti i ujednačiti ovu oblast rada.

 

Februar 2019.

Obuka 360 hranitelja o pravima dece


U saradnji sa Fondacijom SOS Dečija sela Srbija, koja je nosilac projekta „Alternativna briga i prava dece“, naša ustanova realizuje program obuke „Ostvarivanje prava dece“. Obuka je namenjena hraniteljskim porodicama u Beogradu i Valjevu. Do sada su obučene 4 grupe, a u planu je da u toku 2019. godine bude organizovan rad 18 grupa hranitelja po ovom programu.

 Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu“

Ova obuka nudi zanimljiv pristup, podstiče učesnike na razmenu, promišljanje i planiranje kako da pristupom zasnovanim na poštovanju dečijih prava, doprinesu kvalitetu života dece i njihovom uspešnom odrastanju. Obuku realizuju stručnjaci CPSU Beograd koji imaju licence za obavljanje specijalizovanih poslova.

 Obuka 360 hranitelja o pravima dece

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 


 Kampanja za kvalitetno hranitelјstvo
 Povremeno hranitelјstvo
 Zbornik radova
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Prijava zloupotrebe dece
 Akreditovani programi
 Pismo detetu na hraniteljstvu
 Iskustva hranitelja