Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Vesti
Ћирилица    English  

VESTI

17.09, 18.09. i 19.09.2019.

EDUKACIJA "INTERVENCIJE CSR U ZAŠTITI DECE OD ZLOSTAVLjANjA I ZANEMARIVANjA"


U prostorijama Gerontološkog centra Beograd održana je edukacija „Intervencije CSR u zaštiti dece od zlostavljanja i zanemarivanja“, kojoj su su prisustvovale savetnice za hraniteljstvo CPSU Beograd, Tijana Jauković i Dušanka Stanković. Edukacija je vođena kroz prepoznavanje i definisanje oblika i indikatora koji ukazuju na zlostavljanje. Kroz primere iz prakse grupa je imala priliku da razmeni svoja iskustva, nauči nove tehnike u pridruživanju zajednice i drugih članova tima (policije, tužilaštva) sa ciljem ostvarivanja najboljeg interesa najmlađih. Igranje uloga iz pozicije deteta koje je zlostavljano, majke, oca, socijalnog radnika, nastavnika iz škole, drugarice iz razreda...podstakli su učesnike na promišljanje i otvorenost uma u svim segmentima intervjuisanja i rešavanja konkretnog problema, odnosno zaštite deteta za koje postoji sumnja da je zlostavljano.

 

30. avgust 2019.

OSNIVANjE „ASOCIJACIJE CENTARA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE“


U prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd održana je Osnivačka skupština „Asocijacije centara za porodični smeštaj i usvojenje“. Osnivači Asocijacije su:

  1. CPSU Beograd
  2. CPSU Kragujevac
  3. CPSU Niš
  4. CPSU Novi Sad
  5. CPSU Ćuprija
  6. CPSU Miloševac
  7. CPSU Subotica.

 Osnivanje „Asocijacije centara za porodični smeštaj i usvojenje“

Na Osnivačkoj skupštini je donet Osnivački akt, usvojen Statut i izvršen izbor organa Asocijacije kao i lica ovlašćenog za zastupanje. Asocijacija se osniva na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti socijalne zaštite.

 

9. jul 2019.

SVETSKI DAN STANOVNIŠTVA


U organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja obeležen je Svetski dan stanovništva u Botaničkoj bašti u Beogradu. Tom prilikom, kao predstavnice Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, hraniteljica Slavica Đurđević i mlada osoba na hraniteljstvu Andrijana Vuković podelile su sa javnošću svoje iskustvo u vezi sa hraniteljstvom. Motivišući druge porodice i pojedince da uzmu učešće u zbrinjavanju dece bez adekvatnog roditeljskog staranja van institucija, hraniteljica i mlada osoba na hraniteljstvu istakle su, svaka iz svoje perspektive, koliki je značaj hraniteljstva za društvo u celini i na taj način dale svoj doprinos daljem razvoju hraniteljstva na teritoriji Republike Srbije.

 Svetski dan stanovništva

Fotografija preuzeta sa sajta Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja

 

07.06.2019.

SUSRETI SOCIJALNIH RADNIKA


Na Susretima socijalnih radnika koje je Fakultet političkih nauka organizovao, prisustvovao je veći broj stručnih radnika CPSU Beograd. Na ovom skupu, dr Jelena Tanasijević je predstavila istraživanje na temu „Hraniteljstvo kao podrška razvoju rezilijentnosti kod dece“, koje je sprovela zajedno sa Tamarom Borisavljević. Tamara Borisavljević je takođe učestvovala i u prezentaciji saradničke organizacije FICE Srbija koja je predstavila program PRAJD za hranitelje i usvojitelje kao značajan resurs za razvoj stručne prakse i sistemskog pristupa zaštiti dece.

 

24/31.05.2019.

OKRUGLI STO


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd organizovao je dva okrugla stola sa temama relevatnim za aktuelnu stručnu praksu u oblasti hraniteljstva.

Na prvom, pod nazivom „Rad na razvoju pozitivnog identiteta dece i mladih na hraniteljstvu“ održanom 24.05.2019, analizirana je praksa rada na podršci razvoju identiteta dece i mladih, sa fokusom na funkcionalnim rešenja koja su u dosadašnjem radu dala pozitivne efekte kao i različitim izazovima u vezi za složenošću i osetljivošću ove teme. Voditelji su bili Cveta Ugrčić, Danijela Spajić Đorđević i Tamara Borisavljević.

Tema drugog okruglog stola, održanog 31.05.2019. godine, bila je „Izazovi osamostaljivanja mladih na hraniteljstvu“. Podrška mladima u procesu napuštanja zaštite posebno je aktuelizovana u poslednjem periodu jer se pokazalo da, ako ova podrška izostane, ishod svega što je u zaštiti učinjeno za dobrobit mlade osobe može biti doveden u pitanje. Nakon analize stanja kroz prikaz situacije u okviru jedne lokalne zajednice razmatrane su mogućnosti pružanja podrške kroz lokalno umrežavanje, sa fokusom na naučene lekcije iz prakse i pozitivne primere. Voditelji su bili Zorica Bogićević, Sonja Roksandić, Snežana Ivanović i Dušanka Stanković.

 

23.05. i 24.05.2019.

IZVEŠTAJ O EDUKACIJI


U Beogradu, u prostorijama HOTELA „ABBA“, održana je edukacija pod nazivom „Protective behaviours“ (protektivna ponašanja). Ovoj edukaciji prisustvovala je savetnica, Dušanka Stanković ispred CPSU Beograd. Obuka je bila namenjena učenju veština i razvijanju strategija za sprečavanje i smanjivanje nasilja u zajednicama. Edukaciju je vodila britanski psiholog Hilda O'Callaghan, koja je kroz mnoštvo primera iz prakse predočila svoja iskustva iz prakse u ranom otkrivanju zlostavljanja, kao i o načinima kako da decu naučimo da budu bezbedna i traže pomoć kada se osećaju ugroženo.

 Izveštaj o edukaciji

Prolazili smo kroz spoznaju sebe kroz dve teme:

1. Svi imamo pravo da se uvek osećamo sigurno
2. Ima neko sa kim uvek možemo da pričamo o svemu.

U Južnoj Africi je prof. Hilda O'Callaghan jedan od trenera. Kroz radionice decu na ranom uzrastu, već sa 4. godine, uče pravima, stepenu odgovornosti, tajnama (dobra i štetna tajna), prihvatljivi i neprihvatljivi dodiri, mreže podrške, istrajnost u traženju pomoći, javno i privatno (doživljaj telesne celovitosti), lični prostor, asertivnost.

 Izveštaj o edukaciji

Na kraju edukacije, radom u manjim grupama u okviru radionica, predočili smo rane znake za uzbunu. Vođeni svojim iskustvom iz prakse i rada sa decom napravili smo strip priču i pokazali kako se osećamo u datoj situaciji.

 

15.05.2019.

MEĐUNARODNI DAN PORODICE


Međunarodni dan porodice svečano je obeležen u Palati Srbija. Prisutnima se obratio gospodin Zoran Đorđević, ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. U programu je učestvovala Katarina Ašić Lisić, mlada osoba koja se aktuelno nalazi na smeštaju u hraniteljskoj porodici.

 Međunarodni dan porodice

Jedan broj zaposlenih iz CPSU Beograd prisustvovao je svečanom obeležavanju ovog veoma značajnog dana, a nagradu za poseban dopirnos u radu dobila je Sonja Roksandić iz RJ Šabac, diplomirani socijalni radnik, realizator edukativnih programa za stručne radnike CPSU Beograd.

 Međunarodni dan porodice

 

19.03.2019.

TRIBINA “ULOGA SOCIJALNIH RADNIKA U SAVREMENOM DRUŠTVU”


Povodom obeležavanja Međunarodnog dana socijalnih radnika, Asocijacija socijalnih radnika i Visoka škola socijalnog rada organizovala je 19.03.2019. godine tribinu pod nazivom “Uloga socijalnih radnika u savremenom društvu”. Centar za prodični smeštaj i usvojenje imao je šest predstavnika. Dr Jelena Tanasijević profesor Fakulteta političkih nauka i savetnik CPSU Beograd izložila je rad na temu „Višestruka profesionalna uloga – dobiti i izazovi“?

 

13.03, 14.03. i 15.03.2019.

MEĐUNARODNA KONFERENCIJA „BALKANSKI FORUM SOCIJALNE ZAŠTITE – SARADNjA PRAVOSUDNOG SISTEMA I SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE U OSTVARIVANjU OSNOVNIH PRAVA GRAĐANA“


U Kragujevcu, u Hotelu „Šumarice“ od 13. do 15. marta 2019. godine, realizovana je peta Međunarodna konferencija „Balkanski forum socijalne zaštite – saradnja pravosudnog sistema i sistema socijalne zaštite u ostvarivanju osnovnih prava građana“, u organizaciji Asocijacije socijalnih radnika, a uz podršku Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu, Komore socijalne zaštite i Balkanskog centra za unapređenje socijalne zaštite. Odličan izbor tema, kvalitetni predavači iz sistema socijalne zatite i pravosudnog sistema, prisustvo velikog broja stručnih radnika, zaključci kao rezultat rada....samo su deo sveukupne organizacije. Skup je prijavljen Komori socijalne zaštite, vredovan je kao međunarodni skup i nosio je 10 pasivnih i 20 aktivnih bodova. Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd imao je dva predstavnika na Konferenciji.

 

11.03.2019.

Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu“


Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu CPSU – bezbedno korišćenje aplikacije i njen značaj za godišnje izveštavanje“, održan je u prostorijama naše ustanove 11.03.2019. godine. Voditelji su bili Gordana Maletić, Jelena Vasić i Snežana Ivanović.

Okrugli sto je bio posvećen analizi prikupljanja i čuvanja podataka kao bitnog aspekta rada naše ustanove, sa posebnim fokusom na bezbednosne rizike, pre svega u vezi sa korišćenjem interneta, koje treba prevenirati.

Ishod okruglog stola su zajednički zaključci o bitnim pitanjima u vezi sa prikupljanjem i prikazivanjem podataka, koji će unaprediti i ujednačiti ovu oblast rada.

 

Februar 2019.

Obuka 360 hranitelja o pravima dece


U saradnji sa Fondacijom SOS Dečija sela Srbija, koja je nosilac projekta „Alternativna briga i prava dece“, naša ustanova realizuje program obuke „Ostvarivanje prava dece“. Obuka je namenjena hraniteljskim porodicama u Beogradu i Valjevu. Do sada su obučene 4 grupe, a u planu je da u toku 2019. godine bude organizovan rad 18 grupa hranitelja po ovom programu.

 Okrugli sto „Prikupljanje i unos podataka u bazu“

Ova obuka nudi zanimljiv pristup, podstiče učesnike na razmenu, promišljanje i planiranje kako da pristupom zasnovanim na poštovanju dečijih prava, doprinesu kvalitetu života dece i njihovom uspešnom odrastanju. Obuku realizuju stručnjaci CPSU Beograd koji imaju licence za obavljanje specijalizovanih poslova.

 Obuka 360 hranitelja o pravima dece

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 


 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Prijava zloupotrebe dece
 Akreditovani programi
 Pismo detetu na hraniteljstvu
 Iskustva hranitelja