Контакт

Радослава Грујића 17, Београд

office@hraniteljstvocps.gov.rs

+381 11 2421 191

Центар за породични смештај и усвојење Београд

Пружите љубав и наду

Свако дете заслужује топао дом.

Наша визија је одрастање деце у подстицајном породичном окружењу које им пружа подршку у развоју њихових потенцијала, као и могућност да обликују своју будућност и постану активни чланови друштва.

Хранитељство

Мера заштите детета без родитељског старања

Хранитељство је привремена мера породично – правне и социјалне заштите деце без родитељског старања. То је однос који по снази и емоционалној размени одговара односу дете – родитељ.

Како се постаје
хранитељ?

Важне информације
за хранитеље

Поруке
хранитељима

Отворена врата
хранитељства

150
+

година
постојања

380
+

стално
запослених

9250
+

смештене
деце

6190
+

хранитељских
породица

Из угла стручњака

Информатор ЦПСУ Београд

Препоруке и извештаји

Искуства Хранитеља

Поделили смо са вама неке од срећних, као неке од тужних прича, наших хранитеља. Сви они заједно су захвални на прилици да осете лепоту хранитељства и срећу деце о којој брину…

Неколико последњих вести