Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Arhiva > Javne nabavke - 2015. godina
ЋИРИЛИЦА    English  

ARHIVA - JAVNE NABAVKE

2015. godina

 


 

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 6/2015


Nabavka dobra - Nabavka putničkog automobila

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5/2015


Nabavka usluga štampe - Izrada časopisa, knjiga evidencije, priručnika, dosijea, dosijea za arhivu, rokovnika, planera i ostale štamparske usluge

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena konkursne dokumentacije

  Nov poziv za podnošenje ponuda

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

  Pitanja i odgovori

  Odluka o dodeli ugovora - partija 1

  Odluka o dodeli ugovora - partija 2

  Odluka o dodeli ugovora - partija 3

  Odluka o dodeli ugovora - partija 4

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 4/2015


Nabavka usluga - kompjuterske usluge za potrebe Centra

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 3/2015


Javna nabavka dobra – benzin za potrebe Centra

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena konkursne dokumentacije

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 2/2015


Javna nabavka usluga – elektronske komunikacione usluge za potrebe Centra

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmena konkursne dokumentacije

  Nov poziv za podnošenje ponuda

  Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda

  Odgovor na pitanje broj 1

  Odgovor na pitanje broj 2

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 1/2015


Zakup poslovnih prostorija

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja