Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Arhiva > Javne nabavke
ЋИРИЛИЦА    English  

ARHIVA - JAVNE NABAVKE

 

PLAN JAVNIH NABAVKI ZA 2014. GODINU

  Plan javnih nabavki Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd za 2014. godinu

  Izmena plana javnih nabavki

 

* * *

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 6/2014


Nabavka dobra - nabavka terenskog automobila za potrebe Centra

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI 5/2014


Javna nabavka radova – sanacija krova Centra

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Odluka o dodeli ugovora

  Obaveštenje o zaklјučenom ugovoru

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI BROJ 4/14


Nabavka usluga štampe - izrada časopisa, knjiga evidencija, svezaka za hranitelje, dosijea, vizit kartica i ostale štamparske usluge za potrebe Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA KOMPJUTERSKIH USLUGA ZA POTREBE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE BEOGRAD 3/14, PONOVLJENI POSTUPAK

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA DOBRA – BENZINA ZA POTREBE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE BEOGRAD 2/14, PONOVLJENI POSTUPAK

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

Obaveštenje o poništenju sprovedenih postupaka javne nabavke

Sprovedeni postupci javne nabavke benzina i kompjuterskih usluga za potrebe Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd su poništeni usled naknadnog pravnog tumačenja nadležnog Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike. S obzirom na novonastale okolnosti pristupa se sprovođenju novih postupaka za nabavku benzina i kompjuterskih usluga.

 

JAVNA NABAVKA KOMPJUTERSKIH USLUGA ZA POTREBE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE BEOGRAD 3/14, Partija 3

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA KOMPJUTERSKIH USLUGA ZA POTREBE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE BEOGRAD 3/14

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

JAVNA NABAVKA DOBRA – BENZINA ZA POTREBE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE BEOGRAD 2/14

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Promenjen poziv za podnošenje ponuda za benzin

  Izmena konkursne dokumentacije za benzin

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 1/14
ZAKUP POSLOVNIH PROSTORIJA

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

 

* * *

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br. 5/13
IZRADA PROMOTIVNOG MATERIJALA I ZBORNIKA RADOVA
ZA POTREBE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O HRANITELJSTVU

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmenjen poziv štampa

  Izmenjena konkursna dokumentacija štampa

  Odluka o dodeli ugovora – partija 1

  Odluka o obustavi postupka javne nabavke – partija 2

  Odluka o dodeli ugovora – partija 3

 

JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI br.6/13
USLUGE HOTELA I RESTORANA
ZA POTREBE MEĐUNARODNE KONFERENCIJE O HRANITELJSTVU

  Poziv za podnošenje ponuda

  Konkursna dokumentacija

  Izmenjen poziv hotel

  Izmenjena konkursna dokumentacija hotel

  Pitanje i odgovor

  Odluka o obustavi postupka javne nabavke – partija 1

  Odluka o dodeli ugovora – partija 2

  Poziv za podnošenje ponuda – partija 1

  Konkursna dokumentacija – partija 1

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja