Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Arhiva > Arhiva vesti 2008.-2010.
Ћирилица    English  

ARHIVA VESTI

2008. - 2010. godina

27.12.2010.

Zahvalnost volonterima


Direktorka Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd, Dobrila Grujić, primila je decu, hranitelje i volontere koji su tokom 2010. godine pružali podršku u učenju deci na hraniteljstvu. Oko 40 volontera, uglavnom mladih ljudi, studenata, pružali su, tokom godine, podršku u učenju deci na hraniteljstvu. Volonteri su uspostavili blisku saradnju sa decom i hraniteljima i izrazili zadovoljstvo novim iskustvom koje su stekli radeći i družeći se sa decom na hraniteljstvu. Direktorka Centra je volonterima uručila skromne poklone u znak zahvalnosti za ostvarenu saradnju.


Volonteri Centra

Volonteri Centra

 

23.12.2010.

Doček Nove 2011. godine sa vršnjacima iz vrtića


Mališani iz hraniteljskih porodica, podeljeni u dve grupe, prisustvovali su priredbi i podeli paketića u Centru za porodični smeštaj dece i omladine Beograd. Posebnu radost kod dece izazvali su njihovi vršnjaci iz privatnog vrtića koji su za njih izveli novogodišnju priredbu.

 Novogodišnja priredba  Novogodišnja priredba

Priredba za decu na porodičnom smeštaju

 

24. septembar – 5 oktobar 2010.

Razvoj specijalizovanog hraniteljstva u Srbiji


Oko 96 hraniteljskih porodica iz Srbije završilo je obuku za specijalizovano hraniteljstvo, koju je Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd organizovao u okviru projekta „Unapređenje sistema hraniteljstva u Srbiji“ pod sloganom „Deci je mesto u porodici“ koji realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, a koji finansira Evropska unija. Hranitelji su dobili obuku za urgentno hraniteljstvo, za brigu o deci umerene retardacije, deci sa Daun sindromom i bebama rođenim iz rizičnih trudnoća.

 

25.06.2010.

Gosti iz Jermenije


Delegacija iz Jermenije sa predstavnikom UNICEF-a

 

Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd posetila je delegacija (oko 20 članova) iz Jermenije koju su činili predstavnici jermenskog ministarstva nadležnog za socijalnu politiku, kao i različitih institucija socijalne zaštite u ovoj zemlji. Predstavnici Centra za porodični smeštaj su prezentovali rad ove ustanove i razvoj hraniteljstva u Srbiji, što je najviše interesovalo članove ove delegacije.

 

4. mart 2010.

Gosti iz Japana


Gosti iz Japana

Direktorka Centra za porodični smeštaj primila je predstavnike japanske organizacije Actions for children in crisis - direktorku Chieko Nanstsunga i njenu zamenicu Eiko Uchida, kao i predstavnike HO „Zdravo da ste“. Susret je protekao u razmeni informacija i iskustava o zaštiti zlostavljane dece i planiranju međusobne saradnje

 

ŠIRENJE MREŽE PODRŠKE DECI NA HRANITELJSTVU U BEOGRADU


Centar za porodični smeštaj obratio se državnim, privatnim, nevladinim i drugim organizacijama i pojedincima u Srbiji sa inicijativom za uspostavljanjem saradnje u interesu dece na hraniteljstvu. Radi se o podršci ovoj deci tokom njihovog odrastanja u pogledu obezbeđivanja uslova i podsticaja u cilju postizanja njihovog optimalnog razvoja.

PRIPREMA HRANITELJA U SRBIJI – ONI ĆE BRINUTI O DECI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU


U periodu od 24. septembra do 6. oktobra Centar za porodični smeštaj obaviće obuku hranitelja za brigu o deci s teškoćama u razvoju. Ovaj program realizuje se u okviru projekta „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“ (sa sloganom „Deci je mesto u porodici“) koji realizuje UNICEF.

Seminar se realizuje za 4 nova, akreditovana programa za obuku hranitelja, i to za 4 grupe hranitelja – oko 100 novih hraniteljskih porodica koje su spremne da brinu o bebama, deci s Daun sindromom, deci s intelektualnim teškoćama i za urgentni smeštaj dece.

U junu mesecu ove godine pripremljeno je, po ovim programima, 93 hraniteljske porodice, u kojima je u toku smeštaj dece s teškoćama u razvoju.

 Priprema hranitelja


REPUBLIČKI ZAVOD ZA SOCIJANU ZAŠTITU AKREDITOVAO
NOVE PROGRAME CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ

Republički zavod za socijalnu zaštitu u junu 2010. godine, akreditovao je 4 nova programa koje je aplicirao Centar za porodični smeštaj:

  1. Program pripreme i podrške hraniteljskim porodicama za brigu o bebama/maloj deci, autora Svetlane Milenković, dr Tatjane Nikolić i mr Dobrila Grujić.
  2. Program pripreme i podrške hraniteljskim porodicama za prihvat deteta sa Daun sindromom, autora mr Jadaranka Novak – Šujak, Snežana Anđelić, Vesna Argakijev.
  3. Program: Podrška deci i mladima u kriznim i traumatskim situacijama - Urgentno hraniteljstvo, autora Ljiljana Neljdihin Ivanišević, Jelena Radovanović, Mila Vuković Jovanović.
  4. Program „Priprema i podrška hraniteljskoj porodici za prihvat deteta sa umerenom ometenošću u mentalnom razvoju“ autora Tamara Borisavljević, dr Veronika Išpanović Radojković, Predraga Dackovića i Snežane Anđelić.

Izradu programa podržao UNICEF u okviru projekta „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“ pod sloganom „Deci je mesto u porodici“.


VOLONTERI U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ POČELI SA RADOM


U toku naredna 4 meseca volonteri – mladi ljudi, studenti različitih fakulteta, pružaće pomoć u učenju deci u hraniteljskim porodicama.

PRIPREMA I OBUKA BUDUĆIH HRANITELJA


U Centru za porodični smeštaj, 16. septembra 2010. g. počela je priprema i obuka dve nove grupe hranitelja i procena njihove opšte podobnosti za hraniteljstvo.

PRILAGOĐEN PROGRAM OBUKE STARIH HRANITELJA


U subotu, 18. septembra 2010. g. u Centru za porodični smeštaj počela je realizacija prilagođenog programa pripreme hranitelja (12 časova) koji su hraniteljstvom počeli da se bave pre stupanja na snagu Porodičnog zakona (2005. g). Ovaj program realizuje se za 51. hraniteljsku porodicu. U periodu mart – maj 2010. godine ovaj program je pohađalo 60 hraniteljskih porodica.

PONOVNA PROCENA HRANITELJSKIH PORODICA


Stručni tim Centra za porodični smeštaj, od aprila 2010. g. intenzivno obilazi hraniteljske porodice u svrhu ponovne procene njihove opšte podobnosti i produžetka potvrde o bavljenju hraniteljstvom. Do kraja godine ponovna procena obaviće se za sve hraniteljske porodice.

LETNJI PROGRAM RADA SA DECOM


U toku letnjeg raspusta, u periodu od 22. juna do 8. jula u Centru za porodični smeštaj realizovan je radioničarski rad sa decom. Realizovani programi:

  • Komunikacijske veštine
  • Učiti nije teško
  • Sve o meni

 Rad sa decomSEMINARI ZA PROFESIONALCE


Centar za porodični smeštaj je, u periodu od 10 – 25. maja 2010, u okviru projekta „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“ pod sloganom „Deci je mesto u porodici“ koji realizuje UNICEF, izvršio obuku 5 grupe profesionalaca za primenu 4 programa obuke hranitelja i to: za urgentno hraniteljstvo, za hranitelje koji brinu o bebama, za hranitelje koji brinu o deci s Daun sindromom i hranitelje koji brinu o deci s intelektualnim teškoćama.

Ukupno obučeno 112 profesionalaca iz centara za socijalni radu Srbiji.

Edukacije profesionalaca


HUMANITARNA REVIJA ZA DECU NA HRANITELJSTVU


U organizaciji G-đa Nichole Wordsworth 19. Maja 2010. Godine, održana je humanitarna revija u Rezidenciji britanskog ambasadora.

Za decu na hraniteljstvu prikupljeno je 1359 evra. Centar za porodični smeštaj je ova sredstva opredelio za nabavku tri komjutera za decu na hraniteljstvu.

 Humanitarna revija

G-đa Nikol Vordsvort i Dobrila Grujić,
direktor CPS, na otvaranju humanitarne revije

 

POČELA KAMPANJA ZA HRANITELJSTVO


Centar za porodični smeštaj, u okviru projekta Save The Childen „Posebna briga za posebne potrebe“, u februaru 2010. g. otpočeo kampanju za hraniteljstvo za decu s teškoćama u razvoju. Jednodnevni seminari, uz prisustvo medija, održani su u Nišu, Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Ćupriji i Beogradu.

 Kampanja za hraniteljstvo

Dobrila Grujić, direktor CPS i Margarita Janakijeva Jordanova,
programski menadžer Save the Children za Jugoistočnu Evropu

 

Novogodišnja priredba


Povodom Nove godine, 28 i 29. decembra 2009. godine, organizovana je priredba za decu na hraniteljstvu.

 Novogodišnja priredba  Novogodišnja priredba

Novogodišnja priredba

 

OBELEŽEN JEDNOGODIŠNJI RAD CENTRA


Na Dan ustanove, 27. oktobra 2009. godine ministar rada i socijalne politike primio je u Palati federacije oko 70 dece i njihove hranitelje.

 Prijem kod ministra

Na prijemu kod ministra povodom Dana ustanove

 

26. oktobra 2009. g. u okviru obeležavanja godišnjice rada Centra, održana je promocija izdanja Centra za porodični smeštaj. Skupu se obratila Ljiljana Lučić, državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalne politike. O vrednostima novih izdanja govorili su autori, mladi na hraniteljstvu i hranitelji.

U oktobru 2009. organizovana u Centru je organizovana izložba stvaralaštva dece na hraniteljstvu, „Ovako rastemo“ u kojoj je učestvovao veliki broj dece.

 Sa izložbe  Sa izložbe


Obuka hranitelja i dece na hraniteljstvu


- 11 do 18 maja 2009. godine - obuka hranitelja za primenu novih standarda za hraniteljstvo - 12 grupa hranitelja – ukupno 310 hraniteljskih porodica. Trener: mr Dobrila Grujić.

- U 2009. godine pripremu i obuku za hraniteljstvo završile 87 hraniteljske porodice.


Edukacije profesionalaca


Obuka profesionalaca Centra za porodični smeštaj

Eksperti BAAF- a u Centru za porodični smeštaj

Tokom 2009. godine Britanska agencija za hraniteljstvo i usvojenje BAAF realizovala je tri seminara u trajanju od 15 dana za zaposlene stručne radnike u Centru za porodični smeštaj dece i omladine Beograd.

Edukacije profesionalaca

Radna atmosfera na seminaru BAAF-a

Edukacije profesionalaca

 

Edukacije profesionalaca

Fren Mofet

 

Andy Sayers Kris Kristofides i Fren Mofet

Edukacije profesionalaca

Kolin Bent i Džuli Kuk

 

- 26. jun 2009. godine – obuka savetnika za primenu Dnevnika rada savetnika za hraniteljstvo o praćenju i podršci hraniteljskoj porodici, u okviru projekta „Razvoj regionalnih službi za hraniteljstvo“ Treneri: Vesna Tekić i Ljiljana Hadžović.

Edukacije profesionalaca

- 25 - 28 mart 2009. godine - Četvrti seminar: Obuka trenera za primenu Programa pripreme za hraniteljstvo Sigurnim korakom do hraniteljstva. Seminar je realizovan u okviru projekta UNICEF-a „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“ koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike a finansira Evropska Unija.

Edukacije profesionalaca

 

- 19 - 20 mart 2009. godine okrugli sto „Ka specijalizovanom hraniteljstvu u Srbiji“ u okviru projekta „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa. Projekat realizuje UNICEF uz podršku Ministarstva rada i socijalne politike a finansira Evropska Unija. Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd je partner na realizaciji projektnih aktivnosti u oblasti hraniteljstva. Na okruglom stolu su, pored 16 eksperata iz Srbije, izlaganje imali i predstavnici iz inostranstva, eksperti za hraniteljstvo i to: Gary Wesvater iz Škotske, Vyomesh Thanki iz Engleske i Maria Herzog iz Mađarske.

 Okrugli sto

 

- 2 - 6. mart 2009. godine – trening o podršci deci na specijalizovanom hraniteljstvu, u okviru projekta Save the Children „Specijalna nega za specijalne potrebe“.

- Treneri: konsultanti BAAF Kris Kristofides (Kris Kristofides) i Fran Mofet (Fren Mofet)

Učesnici seminara: 16 savetnika za hraniteljstvo iz Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd.

 

- Februara 2009. godine, za zaposlene u Centru za porodični smeštaj dece i omladine Beograd britanski stručnjak Moira King održala je petodnevni seminar o potrebama dece na hraniteljstvu i planiranju njihove zaštite.


Edukacije profesionalaca

Moira King

 

- 26 - 29 januar 2009. godine – trening o specijalizovanom hraniteljstvu, u okviru projekta Save the Children „Specijalna nega za specijalne potrebe.

Treneri: konsultanti BAAF Endi Sejers (Andy Sayers) i Roana Rouč (Roana Roach)
Učesnici seminara: 16 savetnika za hraniteljstvo iz Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd.

Trening o specijalizovanom hraniteljstvu

 

- 19 - 23 januar 2009. godine - trening o planiranju zaštite deteta na hraniteljstvu, u okviru projekta Save the Children „Specijalna nega za specijalne potrebe. Trener ekspert iz Velike Britanije Moira King. Seminar je pohađalo 16 profesionalaca iz Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd.

Trening o planiranju zaštite deteta na hraniteljstvu

 

- 9 – 13 decembar 2008. godine - Treći seminar: Obuka trenera za primenu Programa pripreme za hraniteljstvo Sigurnim korakom do hraniteljstva. Seminar je realizovan u okviru projekta UNICEF-a „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“ koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike a finansira Evropska Unija.

Obuka trenera

 

- 8. decembar 2008. godine – seminar: Supervizija u sistemu socijalne zaštite – hraniteljstvo. Treneri: Lidija Milanović i Slavica Milojević. Seminar je pohađalo 16 profesionalaca iz Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd.

 

- 3 - 6 decembar 2008. godine - Drugi seminar: Obuka trenera za primenu Programa pripreme za hraniteljstvo Sigurnim korakom do hraniteljstva. Seminar je realizovan u okviru projekta UNICEF-a „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“ koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike a finansira Evropska Unija.

Obuka trenera

 

- 25 - 29. novembar 2008. godine – Prvi seminar: Obuka trenera za primenu Programa pripreme za hraniteljstvo Sigurnim korakom do hraniteljstva. Seminar je realizovan u okviru projekta UNICEF-a „Transformacija rezidencijalnih ustanova za decu i razvoj održivih alternativa“ koji podržava Ministarstvo rada i socijalne politike a finansira Evropska Unija.

Obuka trenera

 

OtvAranje Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd

 

Otvranje Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd

-27. oktobar 2008. godine ministar rada i socijalne politike Rasim Ljajić otvorio je Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd i tom prilikom izjavio da je otvranje Centra „možda i najveći uspeh tog ministarstva u prvih sto dana rada, jer je ovo veliki reformski zahvat, kao deo promena u sistemu socijalne zaštite“

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja