Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Arhiva > Arhiva vesti 2011. - 2012. godina
Ћирилица    English  

ARHIVA VESTI

2011. - 2012. godina


Decembar 2012. godine

Rad sa biološkim porodicama dece na hraniteljstvu


Centar je realizovao dvodnevnu obuku sa 16 bioloških roditelja dece na hraniteljstvu. Ovakav rad sa biološkim roditeljima organizovan je prvi put u okviru projekta „Podrška porodici – podrška detetu“ koji je finansiralo Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike.

 Zajednička predstava dece vrtića Nojeva barka i dece na hraniteljstvu

Zajednička predstava dece vrtića Nojeva barka i dece na hraniteljstvu

 

Decembar 2012. godine je posvećen deci. Uz pomoć donatora Centar je za svu decu do 10. godina obezbedio prigodne novogodišnje poklone, kao i učešće dece na predstavama u Centru i Ušću.

 Deca na Ušću – istraživanje Severnog pola

Deca na Ušću – istraživanje Severnog pola


 Deca na Ušću – istraživanje Severnog pola

 

25. septembar 2012.

25. septembar 2012. godine mr Dobrila Grujić i Svetlana Milenković su predstavljale našu zemlju na 6th International Foster Care Network Conference koja je održana u Zagrebu. Dobrila Grujić je na ovoj konferenciji imala izlaganje na temu: Uvođenje elektronskog sistema u Srbiji kao podrška razvoju hraniteljstva.

 

Septembar 2012.

Grupa hranitelja sa decom letovala je u vili Golubac, vlasnika Ljiljane Jovanović, na Divčibarama, koja je vilu ustupila bez nadoknade.

 Hranitelji sa decom na odmoru na Divčibarima

Hranitelji sa decom na odmoru na Divčibarima


 Hranitelji sa decom na odmoru na Divčibarima

 

Juni 2012.

U Centru je realizovana slikarska radionica za decu „Maštu pokreni, nešto promeni“.


 Deca na slikarskoj radionici

Deca na slikarskoj radionici

 

Centar je započeo aktivnosti razvoja specijalizovanog hraniteljstva.


 Druženje dece sa smetnjama u razvoju i potencijalnih hranitelja

Druženje dece sa smetnjama u razvoju i potencijalnih hranitelja

 

Centar za porodični smeštaj i usvojenje formirao još dve radne jedinice i to u Valjevu i Loznici, i dve kancelarije u Šapcu i Vladimircu. Proširivanje delatnosti na dva upravna okruga, pored Beograda, podržano je zapošljavanjem 14 novih radnika.

 Teritorijalna nadležnost Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd

Teritorijalna nadležnost Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd

 

 

10. februar 2012.

CPSU učestvovao na Prvom sajmu socijalne zaštite. Pored predstavljanja proizvoda rada Centra, predstavnici Centra imali su izlaganje na okruglom stolu o socijalnoj zaštiti.

 Na štandu CPSU za vreme Sajma socijalne zaštite

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Vensan Dežer
na štandu CPSU za vreme Sajma socijalne zaštite

 

 Na štandu CPSU za vreme Sajma socijalne zaštite

 

Mladi na hraniteljstvu su na sajmu izveli predstavu „Greška u koracima“, a troje mlađe dece na hraniteljstvu su se predstavili kao mladi muzičari na otvaranju Sajma.

 Predstava Greška u koracima - mladi na hraniteljstvu

Predstava „Greška u koracima“ - mladi na hraniteljstvu

 

 

2011. godina


10.11.2011.

Centar je bio domaćin delegaciji iz Norveške koja radi na projektu „Rad sa maloletnim izbeglicama“.


 Predstavnici Norveške delegacije

Predstavnici Norveške delegacije

 

Učešće na međunarodnoj konferenciji o hraniteljstvu u Gracu


Međunarodna konferencija o hraniteljstvu u Gracu u Austriji – održana je u oktobru 2011. godine u organizaciji Univerziteta na kojoj su učestvovali predstavnici najvećeg broja zemalja iz Evrope sa rezultatima istraživanja u ovoj oblasti. Zemlje sa Balkana: Slovenija, Hrvatska i Srbija imale su izlaganja o rezultatima reforme u oblasti zaštite dece i razvoju hraniteljstva.

Srbiju je na ovoj konferenciji, zastupala direktor Centra mr Dobrila Grujić, koja je imala lični poziv od organizatora i čije izlaganje je izazvalo veliko interesovanje. Učesnici konferencije su se posebno interesovali za delatnost Centra i edukativne programe. Organizator je pokazao visok stepen poznavanja prilika u Srbiji i rezultata u razvoju hraniteljstva što je na konferenciji posebno istakao.


 Detalji sa Konferencije u Gracu

Detalji sa Konferencije u Gracu


 Detalji sa Konferencije u Gracu

 

Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine


Tokom 2011. godine kontinuirano je rađeno sa mladima u okviru projekta „Vaspitanje za zdravlje kroz životne veštine“ koji Centar realizuje u saradnji sa Centrom za zaštitu odojčadi, dece i omladine Beograd.


 Rad sa mladima

Rad sa mladima

 

Septembar 2011.

Deca na hraniteljstvu su provela jedan divan dana na Sajmu u okviru radionice „Svet po meri dece“ koja je održana pod pokroviteljstvom Švedske ambasade.


 Radionica „Svet po meri dece“

Radionica „Svet po meri dece“

 

12. juli 2011.

Zajednički izlet sa decom iz Kulina


U okviru posebne kampanje za izbor hraniteljskih porodica za decu iz Kulina, organizovan je jednodnevni izlet hranitelja sa decom iz Kulina. Cilj ovog izleta, bio je da se hranitelji bliže upoznaju sa karakteristikama dece iz kulina kojoj je potreban porodični smeštaj, da bolje razumeju zadatke hranitelja, da redukuju strahove koji proizlaze iz predrasuda i motivišu za prihvat dece sa smetnjama u razvoju.

Na izletu u Lipovcu, sa decom je bilo 39. hraniteljskih porodica, od kojih je njih 30, nakon izleta, smatralo da su spremne da brinu o deci iz Kulina. Sa decom i hraniteljima bili su predstavnici HO „Dečje srce“ i predstavnici Centra za porodični smeštaj dece i omladine Beograd.

 Druženje sa decom iz Kulina

 Druženje sa decom iz Kulina

Druženje sa decom iz Kulina

 

1, 4. i 5. juli 2011.

Porodice za decu iz Kulina


Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd je, na osnovu naloga Ministarstva rada i socijalne politike, a u saradnji sa Humanitarnom organizacijom „Dečje srce“ organizovao sastanke sa hraniteljskim porodicama koje nemaju decu na smeštaju s ciljem njihove pripreme i motivisanja za prihvat dece iz Kulina. Planira se smeštaj 21. deteta iz Kulina koje humanitarna organizacija „Dečje srce“ priprema za izlazak iz doma.

Sastanci su održani u Ćupriji, Nišu, Kragujevcu, Čačku, Aleksincu, Žitorađi i Leskovcu, na kojima je prisustvovalo preko 80 hraniteljskih porodica, od koji se 44 prijavilo za prihvat dece iz doma u Kulinama.

Sa hraniteljima iz Kragujevca

Sa hraniteljima iz Kragujevca

 

23. jun 2011.

Propusnice za bazen na Košutnjaku


Republički zavod za sport i dalje podržava decu na hraniteljstvu. Za letnji raspust 20. dece iz hraniteljskih porodica dobilo je propusnice za bazene u Košutnjaku.

 

22-29 juni 2011.

Letnji programi za decu i mlade


U Centru za porodični smeštaj dece i omladine Beograd, u periodu od 22-29. juna organizovan je letnji program za decu i mlade. Realizovani su programi:

  • „Sve o meni“
  • „Učiti nije teško“
  • „Komunikacijske veštine“


Aktivnost dece

Aktivnost dece

 

22. juni 2011.

Gosti iz Japana


Pozdrav i poruke deci Japana

Pozdrav i poruke deci Japana

 

U Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd organizovana zajednička radionica sa predstavnicima humanitarne organizacije „Zdravo da ste“, u kojoj su učestvovala deca i hranitelji, studenti japanskog jezika i kulture koji su predvođeni asistentima iz Japana. Cilj ove radionice je bio upoznavanje dece sa japanskom kulturom kroz igrovne aktivnosti, podsticanje da razmišljaju o svojim vršnjacima iz drugačijih kultura, simbolično se povezuju sa njima i upućuju im poruke podrške.

HO „Zdravo da ste“ – radionica za decu na hraniteljstvu

HO „Zdravo da ste“ – radionica za decu na hraniteljstvu

 

20-27. juni 2011.

Praksa za buduće kolege


Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd pružio je podršku stručnim radnicima iz Doma za decu u Ćupriji koji se pripremaju za rad u regionalnom centru za porodični smeštaj koji je u postupku formiranja u njihovom gradu. Organizovana je dvodnevna praksa za sedmoro kolega kojima je prikazan rad savetnika na terenu, u poseti hraniteljskim porodicama, kao i izveštavanje o radu hraniteljske porodice i informisanje kolega u skladu sa njihovim interesovanjima.

 

16.06.2011.

Kompjuteri za decu


NVO „Kula“, s kojom Centar za porodični smeštaj sarađuje, obezbedila je donaciju za decu na hraniteljstvu. Pet kompjutera dodeljena su uspešnoj deci na hraniteljstvu.

 

2. jun 2011.

Gosti iz Hrvatske


Zagrebčani u dvorištu hraniteljske porodice u Beogradu

Zagrebčani u dvorištu hraniteljske porodice u Beogradu

 

Centar za porodični smeštaj bio je jedan od domaćina delegaciji predstavnika sistema socijalne zaštite iz Hrvatske, koja je bila u poseti našoj zemlji.

Delegaciju od šest predstavnika nadležnog ministarstva za socijalnu zaštitu iz Hrvatske, Centra za socijalni rad Zagreb i Udruge za kvalitetno udomiteljstvo, primila je direktorka Centra mr Dobrila Grujić i sa njima podelila iskustva razvoja hraniteljstva u Srbiji. Gosti su obišli i dve hraniteljske porodice u Beogradu.

Zagrebčani u kući hraniteljske porodice u Beogradu

Zagrebčani u kući hraniteljske porodice u Beogradu

 

13-27. maj 2011.

Seminar:
Potrebe zaposlenih za standardizacijom usluge savetodavno-edukativnog rada sa hraniteljskom porodicom


Centar za porodični smeštaj je kao saradnik Centra za prava deteta koji realizuje projekat: „Hraniteljstvo dece – podizanje standarda zaštite u Srbiji“, organizovao sedam jednodnevnih seminara na temu: Potrebe zaposlenih za standardizacijom usluge savetodavno-edukativnog rada sa hraniteljskim porodicama.

Kako se usluga savetodavno-edukativnog rada, kao najzastupljenija u radu centra za porodični smeštaj, ostvaruje, i da li je potrebno da se profesionalci za nju posebno pripremaju, u čemu je specifičnost savetodavnog rada sa hraniteljima, kao i niz drugih pitanja, razmatrana su na seminaru „Potrebe zaposlenih za standardizacijom savetodavno-edukativnog rada“.


Seminar u Beogradu

Seminar u Beogradu

 

Seminar je organizovan sa profesionalcima koji rade na poslovima hraniteljstva u centrima za socijalni rad i centrima za porodični smeštaj, kao i stručnim radnicima iz domova za decu, koji se pripremaju za rad u centrima za porodični smeštaj u Srbiji, a koji su u procesu formiranja. Cilj ovog seminara je bio da se učesnici suoče sa značajem pružanja ove usluge i sagledaju njihova znanja i veštine savetodavno-edukativnog rada, odnosno da se sagleda šta njih brine u vezi sa budućim radnim zadacima u centru za porodični smeštaj.

 

4-14. april 2011.

Još 85 trenera za program „Sigurnim korakom do hraniteljstva“


Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd je, u okviru projekta „Unapređenje sistema hraniteljstva u Srbiji“ pod sloganom „Deci je mesto u porodici“ koji realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, a koji finansira Evropska unija, edukovao još 85 stručnih radnika za primenu programa pripreme i obuke budućih hranitelja „Sigurnim korakom do hraniteljstva. U obuci su učestvovali i predstavnici domova za decu, koji su iz ovog programa izdvojili sadržaje koji im pomažu i u radu sa decom u domovima.


Radioničarski rad

Radioničarski rad

 

14 mart – 29 april 2011.

Podrška formiranju regionalnih centara za porodični smeštaj u Srbiji


Učesnici seminara za pripremu za rad u centru za porodični smeštaj

Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd je, u okviru projekta „Unapređenje sistema hraniteljstva u Srbiji“ pod sloganom „Deci je mesto u porodici“ koji realizuje u partnerstvu sa UNICEF-om, a koji finansira Evropska unija, tokom marta i aprila meseca, organizovao je niz seminara koji su počađali kandidati za rad u regionalnim centrima za porodični smeštaj u Srbiji, a koji su u fazi formiranja. Ukupno je organizovano 12 seminara za 255 učesnika.


Učesnici seminara za pripremu za rad u centru za porodični smeštaj

Učesnici seminara za pripremu za rad u centru za porodični smeštaj

 

9. mart 2011.

Završna konferencija projekta „Posebna briga za posebne potrebe“


Ministar Rasim Ljajić, ambasador V. Britanije Majkl Devenport

 

Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd, bio je suorganizator Završne konferencije projekta „Posebna briga za posebne potrebe“ sa NVO „Save the Children“ s kojom je u trogodišnjoj saradnji ostvario značajne rezultate na razvoju hraniteljstva za decu s teškoćama u razvoju.

Konferencija je održana u Palati Federacije na Novom Beogradu, uz prisustvo preko 200 učesnika.,
Konferenciju su otvorili Margarita Jordanova Janakijeva i Stijin de Lamelijer predstavnici UK Save the Children.

Učesnike konferencije su pozdravili: ambasador Vensan Dežer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji i Rasim Ljajić, ministar rada i socijalne politike.


Jasmina Ivanović i Margarita Jordanova Janakijeva

 

31.01 – 7.02.2011.

Seminar:
Oblikovanje i promena ponašanja dece na hraniteljstvu


Centar za porodični smeštaj nastavlja da istražuje potrebe dece i hraniteljskih porodica i radi na novim programima obuke hranitelja i profesionalaca.

Program Oblikovanje i promena ponašanja dece na hraniteljstvu, rezultat analize potreba hranitelja za obukom. Tokom dvogodišnjeg rada Centar za porodični smeštaj se najviše susretao sa nemogućnošću hranitelja da upravljaju ponašanjem dece. Teška životna iskustva dece, česti premeštaji i više promena učinili su da veliki broj dece u hraniteljsku porodicu dođe sa brojnim problemima koji se najčešće reflektuju na ponašanje.

Program je namenjen profesionalcima koji pružaju podršku hraniteljskim porodicama (savetnicima za hraniteljstvo) i hraniteljima. Ima za cilj razvoj i unapređenje kompetencija (znanja, veština i stavova) hranitelja za vaspitavanje dece o kojoj brinu .i postizanje željenih promena u ponašanju dece.

Ovaj program prošlo je ukupno 37 učesnika. Obuka je realizovana u okviru projekta „Posebna briga za posebne potrebe“ koji Centar realizuje kao partner sa Save the Children a finansira se iz sredstava Evropske unije.

 

18-26 januar 2011.

Seminar:
Dete u zaštiti – priprema za promenu


Centar za porodični smeštaj dece i omladine Beograd pripremio je novi program obuke, ovog puta namenjen hraniteljima, savetnicima za hraniteljstvo, voditeljima slučaja iz CSR i vaspitačima iz domova za decu.

Autori programa i treneri: Tamara Borisavljević, mr Dobrila Grujić, Ljiljana Ivanišević .

Ovim programom se osnažuju hranitelji i profesionalci kao akteri u zaštiti dece da deci u procesu tranzicije pružaju podršku i minimiziraju traume koje deca imaju zbog premeštanja u novu sredinu.

Obuku je prošlo ukupno 46 učesnika. Obuka je realizovana u okviru projekta „Posebna briga za posebne potrebe“ koji Centar realizuje kao partner sa Save the Children a finansira se iz sredstava Evropske unije.

 

POGLEDAJTE STARIJE VESTI


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja