Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Arhiva > Arhiva vesti 2014. godina
Ћирилица    English  

ARHIVA VESTI

2014. godina

30.12.2014.

NOVOGODIŠNјI PAKETIĆI ZA DECU NA HRANITELjSTVU


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd je i ove godine uz pomoć donatora obezbedio novogodišnje paketiće za decu na hranitelјstvu. Donatori su: Telekom Srbija - donacija u iznosu od 480.000,00 dinara, Soko štark - 700 slatkih paketa, Pertini - 28. Novogodišnji paketići su obezbeđeni za svu decu koja su u nadležnosti CPSU Beograd uzrasta od 0 - 10 godina, a ukupno je podelјeno 580 paketića.

Podela paketića održana je 26.12. i 29.12.2014. godine nakon pozorišnih predstava za decu koje je obezbedio Gradski sekretarijat za kulturu grada Beograda. Ovo je ujedno i prava saradnja ovog tipa sa Gradskim sekretarijatom, ali postoji obostrana želјa da ne bude i jedina.

 Podela paketića u Ustanovi kulture Vuk

Podela paketića u Ustanovi kulture Vuk

26.12.2014. godine predstava „Novogodišnji kviz za decu“ pozorišta „Boško Buha“ održana je u Ustanovi kulture „Vuk Karadžić“, a 29.12.2014. godine predstava „Pinokio i Deda Mraz“ pozorišta „Duško Radović“ u pozorištu „Pinokio“ (nekadašnji bioskop „Jugoslavija“). Ovako organizovan novogodišnji program doprineo je da deca bez roditelјskog staranja osete duh porodične topline u vreme novogodišnjih praznika, a posebnu satisfakciju hranitelјima i zaposlenima u Centru pružili su osmesi i zadovolјstvo na dečijim licima.

 

23.12.2014.

SUSRET HUMANIH LjUDI


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd organizovao je 23.12.2014. godine, a povodom šestogodišnjice rada, susret donatora i hranitelјskih porodica koje su stradale u majskim poplavama 2014. godine.

Danas, sedam meseci nakon katastrofalnih poplava koje su pogodile 64 hranitelјskih porodica u kojima je na smeštaju bilo 98. dece, od čega je najviše ugroženih porodica i dece bilo u Obrenovcu (50 porodica sa 78. dece), normalizovano je funkcionisanje najvećeg broja ugroženih hranitelјskih porodica. Višemesečni trud i odricanja članova hranitelјskih porodica, ali i danonoćni rad na renoviranju poplavlјenih domova, bili su vođeni njihovom želјom da se što pre vrate svojim kućama i nastave svoje živote, tamo gde su 16. maja, prekinuti. Izgradnja i oporavak kuća, odvijali su se uporedo za izgradnjom i ponovnim uspostavlјanjem komšijskih i prijatelјskih veza. Još jednom se pokazalo da su zajedništvo, međusobno poverenje i lјubav najznačajniji činioci oporavka, kako dece, tako i odraslih.

Koristeći sve stručne resurse i uz veliku podršku naših donatora, CPSU Beograd je osnaživao najugroženije i najizolovanije članove hranitelјskih porodica. Oporavak dece i hranitelјskih porodica i povratak u domove trajao je sve do kasne jeseni, a podršku tokom evakuacije, saniranja kuća, povratka i zadovolјavanja potreba dece podržali su brojni donatori:

 1. NOVČANA SREDSTVA u ukupnom iznosu od 2.225.080 dinara obezbedili su: UNICEF Srbija, Vojvođanska banka i Dale Carnegie Training, CPSU Kragujevac sa hranitelјima, CPSU Niš sa hranitelјima, Udruženje hranitelјa „Suncokret“ iz Kralјeva, Preduzeće „BeoGeoAqua iz Beograda, zaposleni u GIZ Serbia, privatno lice Marija Vejnović i hranitelјica Milomirka Drakula iz Beograda.

  Ovim sredstvima nabavlјeno je 60 kućnih aparata (veš mašine šporet i frižider), laminati za dečje sobe, ormani, radni stolovi, posuđe, patike i jakne i druga oprema za decu.
 2. DONACIJE U ROBI preko 10 tona hrane, higijene, odeće i obuće, knjiga za decu i igračke: Crveni krst Kragujevac, Crveni Krst Srbija, NVO GIZ Serbia, Preduzeće „Timkok d.o.o.“ iz Banatskog Novog Sela, Centar za socijalni rad grada Novog Sada, Sportski klub „Sunce“ iz Beograda, Preduzeće „Labra d.o.o.“ iz Niša, Preduzeće „Press Code “ , Privrednik Faruk Džandžanović, Narodna biblioteka „Stevan Sremac“ iz Niša, „MAG TRANS“ iz Beograda zajedno sa firmom „PARTNER DOOEL“ iz Makedonije, Preduzeće za proizvodnju peciva i kolača „Nanina kuhinja“ iz Beograda, Fond B92, Đaci II4 osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Beograda zajedno sa učitelјicom Natašom Lipovac, Centar za prava deteta, Privatna lica: Dejan Krstić iz Kralјeva, Bilјana Takić iz Beograda, Bilјana Merdović iz Beograda i veliki broj privatnih lica koji su želeli da ostanu anonimni.
 3. OPORAVAK DECE podržali su: Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja uz pomoć Grand hotela Kopaonik, Vila Kedar Zlatibor i Turističke organizacije organizacije Zlatibor, kao i Čigote, ustanove Dečje odmaralište Zlatibor, Turističkog vozića Zlatibor, Ranča Zova Zlatibor, Turističke agencije Zlateks i dr.
 4. POSEBNE VRSTE PODRŠKE dali su: Saša Šolaja iz MUP Srbije, zamenik komandira, koji je u kritičnom trenutku obezbedio evakuaciju HP sa četvoro dece, Zoran Stepanović iz CPSU Beograd sa svojim prijatelјima koji je učestvovao u evakuisanju građana Obrenovca, hranitelј Milovan Milutinović iz Beograda, zaposleni u CPSU Beograd i Doma „Jusa“, studenti FPN, đaci Matematičke gimnazije, deca na hranitelјstvu iz Beograda i drugi pojedinci koji su pomagali u istovaru i distribuciji robe.

 Katlin Brašić, Child Protection Specialist UNICEF Belgrade

Katlin Brašić, Child Protection Specialist
UNICEF Belgrade

Direktor CPSU Beograd mr Dobrila Grujić uručila je zahvalnice svim donatorima, hranitelјima, zaposlenima u CPSU i deci na hranitelјstvu koja su ostvarila posebne rezultate u 2014. godini.

 

27.11.2014.

VLADE DIVAC U DRUŽENјU SA MLADIMA NA HRANITELjSTVU


Proslavlјeni košarkaš i predsednik Olimpijskog komiteta Vlade Divac bio je gost Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Susret sa mladima na hranitelјstvu organizovan je u okviru socijalno inkluzivnog projekta „Generacija budućnosti“ koji je namenjen edukaciji i motivaciji mladih koji iz hranitelјskih porodica izlaze nakon završetka redovnog školovanja. Projekat sprovodi Dale Carnegie Training Srbija u saradnji sa Narodnom skupštinom Republike srbije i Vojvođanskom bankom.

 Vlade Divac i organizatori projekta „Generacija budućnosti“ sa mladima na hranitelјstvu

Vlade Divac i organizatori projekta „Generacija budućnosti“ sa mladima na hranitelјstvu

Odgovarajući na pitanja mladih, Divac je istakao važnost školovanja, vere u sebe i istrajnosti u postavlјenim cilјevima. „Nikada se ne zna na kojoj ulici, na kom ćošku ili semaforu će se otvoriti vaša vrata budućnosti“ istakao je Vlade Divac.

 Vlade Divac je sa mladima podelio i svoja životna iskustva

Vlade Divac je sa mladima podelio i svoja životna iskustva

 

4.11.2014.

MINISTARSTVO ZA RAD, ZAPOŠLjAVANјE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANјA

 • POSEBNA KOMISIJA ZA DODELjIVANјE GODIŠNјIH PRIZNANјA I NAGRADA ZAPOSLENIM U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE «ČOVEK GODINE»

U skladu sa tačkom IV stav 1. Odluke o ustanovlјavanju godišnjih priznanja i nagrada zaposlenim stručnjacima u ustanovama socijalne zaštite- «Čovek godine», Posebna komisija raspisuje

K O N K U R S
Za dodelu godišnjeg priznanja i nagrade «Čovek godine»

Godišnje priznanje i nagrada «Čovek godine» dodelјuje se posebno pojedincu profesionalcu – stručnjaku zaposlenom u:

 • Centru za socijalni rad-organu staratelјstva;
 • Ustanovi socijalne zaštite za smeštaj dece bez roditelјskog staranja i dece sa smetnjama u razvoju;
 • Ustanovi socijalne zaštite za smeštaj odraslih invalidnih lica očuvanih mentalnih sposobnosti, duševno obolelih lica i mentalno nedovolјno razvijenih odraslih lica, za smeštaj penzionera i drugih starih lica;
 • Penzionisanom licu koji je pre odlaska u penziju bio zaposlen u sistemu socijalne i porodične zaštite, najmanje, neprekidno 2o godina pre odlaska u penziju, a koje ispunjava i druge kriterijume utvrđene odlukom;
 • Licu koje po ocenama stručnjaka zaposlenih u sistemu socijalne i porodičnopravne zaštite, građana i samih korisnika, obavlјa dužnost hranitelјa ili poslove porodičnog smeštaja odralih i starih lica.

Pravo da predlažu kandidate za dodelu godišnjeg priznanja i nagrade «Čovek godine» imaju:

 • Ustanova socijalne zaštite, a predlog treba da potpiše najmanje grupa od 2o ( dvadeset ) zaposlenih u toj ustanovi ili u ustanovama koje obavlјaju istu ili sličnu delatnost;
 • NVO koje svoju pretežnu delatnost obavlјaju u oblasti socijalne i porodično pravne zaštite, a predlog treba da potpišu najmanje 3 (tri) ovlašćena predstavnika NVO;
 • Korisnici u sistemu socijalne i porodično pravne zaštite, a predlog treba da potpišu najmanje 2o ( dvadeset ) korisnika.

Posebni kriterijumi koje predloženi kandidat mora da ispunja su:

 • blagovremenost u izvršavanju radnih obaveza i zadataka;
 • odgovornost u izvršavanju radnih obaveza i zadataka;
 • odnos prema korisnicima;
 • odnos prema drugim zaposlenim i saradnicima-kvalitet saradnje;
 • preduzimlјivost u izvršenju radnih obaveza;
 • savesnost u obavlјanju radnih zadataka;
 • stvaralačka sposobnost – inovacije u radu;
 • ukupan doprinos razvoju sistema socijalne i porodično pravne zaštite.

Tekst konkursa objaviti na sajtu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu i u glasilima i na sajtovima strukovnih udruženja u oblasti socijalne zaštite

Konkurs ostaje otvoren do 30. novembra 2014. godine, a obrazložene predloge slati na adresu: Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja – Posebna komisija za dodelјivanje godišnjih priznanja i nagrada zaposlenim stručnjacima u ustanovama socijalne zaštite.

Odluku o dodeli godišnjeg priznanja i nagrade «Čovek godine» Posebna komisija će doneti najkasnije do 10. decembra 2014. godine.

U Beogradu
01.11.2014. godine                                                                                                     POSEBNA KOMISIJA

 

3.11.2014.

NAŠI MALIŠANI I OVE GODINE OČEKUJU DEDA MRAZA


Poštovani,

Bliži se vreme novogodišnjih praznika, pa tako rastu i očekivanja dece na hranitelјstvu. Očekivanja da će ih Deda Mraz nagraditi za dobro vladanje, dobar uspeh u školi, uspešno savladane životne prepreke... A ova deca su ih imala puno. Imala su teška, traumatska iskustva, odrastali u lošim emotivnim i materijalnim uslovima, izlagani poniženju, grdnjama, neki i batinama i zlostavlјanju, od čega se sada oporavlјaju u hranitelјskim porodicama, gde su našli svoj dom.

Nova Godina donosi puno nade da se jedno teško vreme za njih okončava i nastupa neko bolјe doba, kao i radost zbog poklona koje će neka deca dobiti prvi put.

Nas je osnovala Vlada Republike Srbije 2008. godine i od tada se naša aktivnost značajno uvećava i daje iz dana u dan bolјe rezultate. Dokaz za to je 1068-oro dece smešteno u 708 hranitelјskih porodica u protekloj godini.

S obzirom na to da se finansiramo iz budžeta Republike, nismo u mogućnosti da obezedimo paketiće za svu decu, a znamo da jedan paketić ne donosi samo radost, već za ovu decu i vrednovanje onog što jesu i mogu - samopouzdanje koje će ih ohrabriti na dalјem putu odrastanja.

Nadamo se da nam vi možete pomoći da ne izneverimo očekivanja mališana, na način koji smatrate adekvatnim.

Ukoliko se odlučite na ovakav human i društveno odgovoran potez, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd će vas obavestiti o uspešnosti realizovanih aktivnosti. Za više informacija o našim aktivnostima, posetite sajt www.hraniteljstvocps.gov.rs

U nadi da ćete izaći u susret našoj molbi, srdačno vas pozdravlјamo.

DIREKTOR

mr Dobrila Grujić

31.10.2014.

TRIBINA „HRANITELjSTVO – MOST OD PROŠLOSTI KA BUDUĆNOSTI DETETA“


U okviru beogradskog Sajma knjiga, na štandu Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, održana je tribina pod nazivom „Hranitelјstvo – most od prošlosti ka budućnosti deteta“.

 Izlagači na Sajmu knjiga

Izlagači na Sajmu knjiga

Tribinu je vodila mr Dobrila Grujić, direktorka Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd koja je izlagala na temu „Doprinos hranitelјstva u izgradnji kvaliteta zaštite dece bez roditelјskog staranja u Srbiji“, a pored nje izlagali su i:

 • Svetlana Milenković, rukovodilac Službe za procenu i obuku hranitelјskih i usvojitelјskih porodica i razvoj hranitelјstva u CPSU Beograd: „Odluke o budućnosti deteta“
 • Violeta Presečki, hranitelјica: „Izgrađivanje odnosa hranitelјa i deteta i odluke o njegovoj budućnosti“
 • Ivana Rakić, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac: „Izazovi razvoja hranitelјstva za decu sa smetnjama u razvoju“
 • Živko Petrović, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Niš: „Predah hranitelјstvo“
 • Ana Kruna, mlada osoba na hranitelјstvu koja je govorila o svom iskustvu
 • Ivana Koprivica, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Novi Sad, koja je govorila o procesu osnivanja ove ustanove

 

20.10.2014.

SEMINAR „PROCENA AFEKTIVNE VEZANOSTI DECE NAKON JASLENOG UZRASTA“


Na putovanju koje možemo nazvati profesionalnim usavršavanjem, u želјi da unapređujući svoje kompetencije pomognemo hranitelјima da na dobar način prepoznaju i zadovolјavaju potrebe dece o kojoj brinu, kako bi sva deca na hranitelјstvu dostigla svoje potencijale, četiri stručna radnika CPSU Beograd su 04.10. i 05.10. u Novom Sadu učestvovala na seminaru Procena afektivne vezanosti dece nakon jaslenog uzrasta.

Seminar je organizovao Centar za podršku ranom razvoju i porodičnim odnosima – Harmonija u saradnji sa Društvom psihologa Srbije – Sekcija za psihologiju bliskih odnosa. Seminar je vodila prof. dr Tatjana Stefanović Stanojević.

 Učesnici seminara

Učesnici seminara

U uvodnom delu seminara učesnici su se kratko podsetili teorije afektivne vezanosti. Zatim su se bavili sadržajem, načinom primene i interpretacije dva instrumenta za procenu kvaliteta emocionalne vezanosti: AQS – version 3 (Attachment Question Set, Waters, 1978.) i AAED (Autobiographical emotional events dialogues, Karen-Korie, 2000.).

Učesnici seminara su mišlјenja da instrumenti kojima su ovladali imaju primenu u proceni atačmenta dece na hranitelјstvu. Korišćenjem validiranih indikatora procena postaje objektivnija. Instrument se može koristiti i za razvijanje strategija za stimulisanje napredovanja dece na kontinuumu emocionalne vezanosti ka sve sigurnijim obrascima emocionalnog vezivanja, što je možda i najvažniji zadatak hranitelјa i najveća dobit deteta, u smislu šanse da iskoristi šanse koje pruža odrastanje u porodičnom okruženju.

 

24.09.2014.

II SAJAM RAZMENE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE


U organizaciji „FICE Srbija“ u hotelu „Crown Plaza“ održan je II sajam razmene u oblasti socijalne zaštite koji je otvorio državni sekretar za međunarodnu saradnju, evropske integracije i projekte Ministarstva za rad zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, dr Nenad Ivanišević.

Oko 25 institucija i organizacija socijalne zaštite iz Srbije predstavilo je svoje potrebe i projekte vezane za unapređenje kvaliteta života dece i mladih o kojima brinu. Centar se ovom prilikom predstavio sa projektom „Kriza kao nova šansa – podrška deci iz poplavlјenih područja“. Sajam je posetilo 39 predstavnika društveno odgovornih kompanija i preduzeća, kao i plemenitih pojedinaca koji su sa trinaest organizacija potpisali donatorski protokol – dogovor o dalјoj saradnji i partnerstvu u brizi o ranjivim grupama. Iako Centar nije bio među ustanovama koje su uspele da ostvare saradnju sa donatorima nastavlјamo naš dalјi rad i zalaganje na obezbeđivanju pomoći deci na hranitelјstvu i njihovim hranitelјima.

 Koleginice iz Centra u razgovoru sa potencijalnim donatorima – Martine Tobe (''Dečija perspektiva“, Holandija) i Milena Jakšić (Dale Carnegie Training)

Koleginice iz Centra u razgovoru sa potencijalnim donatorima – Martine Tobe (''Dečija perspektiva“, Holandija) i Milena Jakšić (Dale Carnegie Training)

 

01.09.2014.

DELEGACIJA IZ ŠVEDSKE U CENTRU ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd bio je domaćin delegaciji švedske organizacije MIA, Swedish Intercountry Adoptions Authority. Tom prilikom predstavili smo našu ustanovu, upoznali ih sa tradicijom hraniteljstva u Srbiji i rezultatima višegodišnje reforme u ovoj oblasti. Pokazalo se da delimo iste stručne standarde, brige i ideje vezane za zaštitu dece i dalje unapređenje kvaliteta hraniteljskog smeštaja. Naši gosti su kao posebne kvalitete hraniteljstva u našoj sredini prepoznali koncept podeljene odgovornosti za dete, jasno razgraničavanje uloga ključnih aktera u zaštiti dece, visoko struktuiranu obuku i procenu kandidata za hraniteljstvo, kao i kontinuiranu edukacija i podršku hraniteljima tokom bavljenja hraniteljstvom. Na kraju susreta smo se pozdravili uz želje da se, ukoliko se ukaže prilika, ponovo vidimo sa Karin Juhlen, Lena Ingvarsdotter i Marie Alm i nastavimo diskusiju i razmenu iskustava na temu hraniteljstva i usvojenja.

 Koleginice iz Centra sa gošćama iz Švedske

Koleginice iz Centra sa gošćama iz Švedske

 

28.07.2014.

EKSKURZIJA ZA DECU IZ POPLAVLjENIH PODRUČJA


Nakon boravka na Kopaoniku i Zlatiboru, za decu koja žive u hranitelјskim porodicama je 22.07. i 23.07.2014. organizovana ekskurzija.  Posredstvom Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja ekskurziju su organizovali Udruženje osiguravača Srbije i Globus travel sa Udruženjem kao donatorom. Deca su se vratila sa ekskurzije puna utisaka. Proširili su krug svojih prijatelјa družeći se sa vršnjacima iz drugih gradova u Srbiji, obišli su ZOO vrt, znamenitosti Kalemegdana, Hram Svetog Save. Narednog dana su bili gosti Nacionalne vozačke akademije gde je za njih osmišlјen zanimlјiv program vezan za bezbednost u saobraćaju. Dobrodošlicu im je poželeo resorni ministar Aleksandar Vulin.

 Predavanje u Nacionalnioj vozačkoj akademiji

Predavanje u Nacionalnoj vozačkoj akademiji

 

03.07.2014.

TRIBINA – URGENTNO HRANITELjSTVO


U Centru je održan stručni skup na temu „Razvoj urgentnog hranitelјstva“ sa cilјem upoznavanja sa smernicama za razvoj urgentnog hranitelјstva. Tribina je organizovana u okviru projekta Razvoj urgentnog hranitelјstva i priprema sistema socijalne zaštite za osnivanje i početak rada Centra za porodični smeštaj i usvojenje AP Vojvodine, koji podržava nadležno Ministarstvo, UNICEF i Fondacija Novak Đoković.

 Moderator Svetlana Milenković sa učesnicima tribine

Moderator Svetlana Milenković sa učesnicima tribine

 

02.07.2014.

PODELA LICENCI


Srbijanka Đorđević, direktorka Komore socijalne zaštite uručila je danas licence zaposlenima u Centru. Zaposleni su takođe imali priliku i da sa direktorkom Komore prodiskutuju na teme koje su od značaja za rad u oblasti socijalne zaštite.

 Podela licenci u Centru

Podela licenci u Centru

 

01.07.2014.

DECA NA HRANITELjSTVU NA ZLATIBORU


Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd organizovali su na Zlatiboru odmor za 26. oro dece iz Obrenovca, Lazarevca i Valјeva u periodu od 22.06. do 28.06.2014. godine. Grupa uzrasta od sedam do 19 godina bila je smeštena u vili „Kedar“ u kojoj je bila organizovana i ishrana. Za decu je tokom boravka uz pomoć donatora organizovan i izlet do Sirogojna i Stopića pećine, ustuplјeni su im bazen i sportska igrališta, a takođe su imali priliku i da na ranču „Zova“ isprobaju jahanje konja.

 Deca na hranitelјstvu na Zlatiboru

Grupa dece iz Obrenovca, Lazarevca i Valјeva sa koleginicama iz CPSU Beograd

 

25.06.2014.

POMOĆ UGROŽENIM HRANITELjSKIM PORODICAMA


U prisustvu Aleksandra Vulina, ministra za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja, Marinosa Vathisa predsednika izvršnog odbora Vojvođanske banke kao i Zorana Radovanovića ispred kompanije Dale Carnegie Training u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Beograd uručena je pomoć za hranitelјske porodice koje su bile prinuđene da usled poplava napuste svoje domove.

 Pomoć ugroženim hranitelјskim porodicama

Ministar Aleksandar Vulin sa direktorkom Centra i predstavnicima Vojvođanske banke i Dale Carnegie Training - a

Zaposleni u Vojvođanskoj banci i kompaniji Dale Carnegie Training i njihovi prijatelјi sakuplјanjem novčanih sredstava obezbedili su neophodnu pomoć u vrednosti od 1 milion dinara od koje je kuplјeno oko 60 uređaja bele tehnike, frižidera, veš mašina i šporeta za ugrožene hranitelјske porodice.

 

19.06.2014.

DRŽAVNI SEKRETAR LASLO ČIKOŠ U CENTRU


Gost Centra 19. juna bio je državni sekretar u Ministarstvu rada, zapošlјavanja, boračkih i socijalnih pitanja gospodin Laslo Čikoš. Tom prilikom je sa direktorkom Centra mr Dobrilom Grujić razmenio iskustva iz oblasti socijalne zaštite, a takođe su predstavlјeni i rezultati rada Centra na petogodišnjem nivou i diskutovano je o dalјim planovima u radu Centra.

 Državni sekretar Laslo Čikoš u Centru

Državni sekretar Laslo Čikoš

 

11.06.2014.

DECA IZ OBRENOVCA NA KOPAONIKU


Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd organizovali su na Kopaoniku odmor za 24. oro dece iz Obrenovca u periodu od 28.05. do 04.06.2014. godine. Deca uzrasta od 6 do 17 godina bila su smeštana u Konacima, a ishrana je obezbeđena u hotelu Grand. Takođe, hotel Grand je deci ustupio na korišćenje igraonicu, kuglanu, bazen, kao i teren za sportske aktivnosti. Decu je posetio ministar za rad, zapošljavanje boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin. Sa ovog odmora sva deca su se vratila zdrava i puna lepih utisaka.

http://www.tanjug.rs/videoDet.aspx?galID=129815

 Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin sa decom iz hraniteljskih porodica

Ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Aleksandar Vulin sa decom iz hraniteljskih porodica

 

20.05.2014.

OBAVEŠTENJE CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENJE BEOGRAD


U poplavama koje su pogodile našu zemlju preko 55 hraniteljskih porodica i dece o kojoj oni brinu su evakuisani. Mnogi hranitelji su se interesovali kako mogu da pomognu. Ovim putem vas obaveštavamo da su hraniteljima i deci potrebni: donji veš, obuća, higijena, prehrambene namirnice, igračke...

Kontakt osoba CPSU Beograd: Ivana Lišanin, tel: 060 88 11 224

 

22.04.2014.

JOŠ JEDAN EDUKATIVNI PROGRAM


„Izgradimo mostove – podrška deci na hraniteljstvu u vaspitno – obrazovnom sistemu“ je novi program Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, autora Vesne Argakijev i Svetlane Milenković, koji je odobren odlukom Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

S ovim programom Centar je učestvovao na Konkursu za odobravanje programa stručnog usavršavanja nastavnika, vaspitača, stručnih saradnika i direktora za školsku 2014/2015 i 2015/2016. godinu, čija realizacija će obrazbediti bolju saradnju sa školama, viši nivo integrisanja dece u školsku sredinu i adekvatna školska postignuća.

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja