Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Arhiva > Arhiva vesti 2018. godina
Ћирилица    English  

ARHIVA VESTI

2018. godina

29.12.2018.

PREDSTAVA I PODELA PAKETIĆA ZA DECU NA SMEŠTAJU U HRANITELjSKIM PORODICAMA


U Malom pozorištu Duško Radović održana je proslava Nove godine za decu na hraniteljstvu uzrasta od 3 do 7 godina. Deca su uživala u predstavi „Novogodišnja knjiga o džungli“, a nakon predstave usledilo je slikanje sa Deda Mrazom i podela paketića.

 PREDSTAVA I PODELA PAKETIĆA ZA DECU NA SMEŠTAJU U HRANITELjSKIM PORODICAMA

 

25.12.2018.

IZLOŽBA RADOVA DECE NA HRANITELjSTVU


Dana 25.12.2018. godine, u sali Sportskog centra Obrenovac, članovi Udruženja hranitelja Beograd – Klub Obrenovac, organizovali su i ove godine izložbu radova dece koja se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama u Obrenovcu.

 IZLOŽBA RADOVA DECE NA HRANITELjSTVU  IZLOŽBA RADOVA DECE NA HRANITELjSTVU

Prisutne je pozdravila v.d. direktora Mirjana Novakov. Posetioci izložbe su mogli da uživaju u velikom broju predivnih dečijih radova.

 

24.12.2018.

POKLON VAUČERI ZA DECU I MLADE NA HRANITELjSVU


U organizaciji GO Čukarica organizovana je podela poklon vaučera u iznosu od 10.000,00 dinara, deci i mladima koji žive i odrastaju u hraniteljskim porodicama na Opštini Čukarica. Prisutne hranitelje i decu pozdravio je predsednik Gradske opštine Čukarica, gospodin Srđan Kolarić i članica Opštinskog veća Stana Lukić.

 

12.12.2018.

DESET GODINA RADA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD


U prostorijama Kluba poslanika u Beogradu, dana 12.12.2018. godine, svečano je obeležen desetogodišnji jubilej Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. CPSU Beograd je počeo sa radom 01.12.2008. godine i ovo je bila prilika da okupimo i zahvalimo se brojnim kolegama, saradnicima, organizacijama, hraniteljima i donatorima na saradnji i podršci koju su nam pružali od osnivanja, do danas.

 DESET GODINA RADA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD

Državni sekretar Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, gospodin Nenad Nerić, dodelio je deci i mladima zaslužnim za rad na sebi, upornost i istrajnost, vaučere u iznosu od 10.000,00 dinara. Dodeljena je jubilarna nagrada superizoru Svetlani Milenković za 30 godina rada u socijalnoj zaštiti, kao i zahvalnice nagrađenim hraniteljima za nesebičnost, istrajnost i posvećenost u odgajanju dece.

 DESET GODINA RADA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD

U programu su učestvovala deca i mladi koji žive u hraniteljskim porodicama. Izložbu fotografija pripremila je Sandra Tomić, devojka iz Valjeva na smeštaju u hraniteljskoj porodici, pasionirani fotograf, talentovana i vredna. Svoj talenat Sandra je potvrdila na mnogorbrojnim izložbama. Katarina Ašić Lisić, mlada osoba, student četvrte godine Muzičke akademije u Beogradu, aktivno peva u Akademskom horu Kolegijum muzikum.

 DESET GODINA RADA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD

Miloš Stojadinović recituje pesme svoje hraniteljice Zorice. Miloš zna mnogo pesama koje je napisala Zorica, a jedna od njih je i pesma „Srećna porodica“ koju je Mioš izrecitovao gostima. Jovana Mirčetović odsvirala je dve numere na violini, a svoje, sada već, profesionalne male baletske korake predstavila publici i pokazala koliko je talentovana. Pesmu „Hraniteljica“ pročitala je mlada osoba koja živi u srodničkoj hraniteljskoj porodici, Vanja Milić.

 DESET GODINA RADA CENTRA ZA PORODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE BEOGRAD

 

22.11. i 23.11. 2018.

MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP „SOCIJALNA POLITIKA U SRBIJI NA RASKRŠĆU VEKOVA“

U organizaciji Visoke škole socijalnog rada i Komore socijalne zaštite, pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja realizovan je Međunarodni naučni skup pod nazivom „Socijalna politika u Srbiji na raskršću vekova“. Skupu je prisustvovala v.d. direktora Mirjana Novakov.

 

20.11.2018.

MEĐUNARODNI DAN DETETA

Povodom Međunarodnog dana deteta, uz podršku Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, za decu koja se nalaze na smeštaju u Centru za zaštitu odojčadi i dece, kao i za decu koja žive u hraniteljskim porodicama, organizovana je predstava „I deca su građani sveta“. Velikom broju prisutne dece, obratio se ministar, gospodin Zoran Đorđević, a nakon predstave deci su podeljene sveske i čokolade.

 

16.11.2018.

OKRUGLI STO „ODRŽAVANjE LIČNIH ODNOSA DECE NA HRANITELjSTVU SA SRODNICIMA“

U sklopu obeležavanja Svetskog dana prava deteta, sa ciljem unapređenja prava dece iz oblasti hraniteljstva, u petak, 16.11.2018.g. održan je u Šapcu okrugli sto na temu Održavanje ličnih odnosa dece na hraniteljstvu sa srodnicima. Skup je odobren od strane Komore socijalne zaštite. Organizatori i voditelji okruglog stola bili su stručni radnici CPSU Beograd: Zorica Bogićević, Sonja Roksandić, Snežana Ivanović i Jelena Vasić. Skup je bio namenjen stručnim radnicima iz radnih jedinica CPSU Beograd.

 OKRUGLI STO „ODRŽAVANjE LIČNIH ODNOSA DECE NA HRANITELjSTVU SA SRODNICIMA“

Na okruglom stolu su definisani kontakti dece sa roditeljima, srodnicima i njima bliskim osobama, direktni ili indirektni, kao lični odnosi dece koji su njihovo pravo i potreba. Govorilo se o važnosti teme iz perspektive deteta, roditelja i srodnika, iz perspektive hranitelja. Prezentovani su dobri primeri iz prakse, kao i primeri koji ukazuju na izazove ili nedostatke – loša praksa. Razmenjivala su se iskustva sa grupom. Diskutovalo se o usklađenosti sa pravnom regulativom u ovoj oblasti i načinima prevazilaženja izazova. Posebno se diskutovalo o ulozi savetnika za hraniteljstvo u pružanju podrške deci i hraniteljima u pripremi i realizaciji održavanja ličnih odnosa sa roditeljima, srodnicima i drugim bliskim osobama i o razlikama u odnosu na ulogu voditelja slučaja u Centrima za socijalni rad.

 OKRUGLI STO „ODRŽAVANjE LIČNIH ODNOSA DECE NA HRANITELjSTVU SA SRODNICIMA“

 

15.11.2018.

OKRUGLI STO „MOŽE I DRUGAČIJE“

U organizaciji Centra za zaštitu odojčadi, dece i omladine, organizovan je Okrugli sto pod nazivom „Može i drugačije“. Savetnik CPSU Beograd, dr Jelena Tanasijević i realizator edukativnih programa za stručne radnike, Tamara Borisavljević, izložile su zajednički rad na temu „Kako se hraniteljska porodica nosi sa izazovima roditeljstva danas“.

 

13.11.2018.

TRIBINA "PODRŠKA MLADIMA U TOKU I NAKON IZLASKA IZ SISTEMA SOCIJALNE ZAŠTITE"

Dana 13.11.2018. godine održana je tribina "Podrška mladima u toku i nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite" u organizaciji Centra za socijalnu integraciju mladih "Zvezda".

U ime CPSU Beograd, Gordana Maletić, realizator edukativnih programa za hranitelje govorila je o podršci u osamostaljivanju mladima u toku hraniteljskog smeštaja.

Savetnik za hraniteljstvo CPSU Beograd, Dušanka Stanković govorila je o primerima dobre prakse u pružanju podrške mladima u procesu osamostaljivanja - o mladoj osobi koja je korisnik "Kuće mogućnosti", Centra "Zvezda" i mladoj osobi koja je odrastala u srodničkoj hraniteljskoj porodici.

Sve teme su bile praćene aktivnom diskusijom učesnika tribine - predstavnici centara za socijalni rad, CPSU Beograd, hranitelji, profesionalci iz "Kuće mogućnosti" i mlade osobe korisnici usluga Centra „Zvezda".

Tribina je omogućila razmenu znanja i ideja, te ukazala na primere dobre prakse, ali i na na izazove sa kojima se zaposleni u socijalnoj zaštiti susreću.

 

02.11.2018.

OKRUGLI STO „PRIPREMA ZA USVOJENjE“

U organizaciji stručnih radnika CPSU Beograd, organizovan je Okrugli sto na temu „Priprema za usvojenje“. Stručni radnici Gordana Maletić, Svetlana Maksimović i Tijana Jauković izložile su prezentacije i primer iz prakse.

 OKRUGLI STO „PRIPREMA ZA USVOJENjE“

Tema je bila vrlo izazovna i otvorila je mnogobrojne dileme i pitanja. Okruglom stolu su prisustvovali supervizori, savetnici i edukatori CPSU Beograd.

 OKRUGLI STO „PRIPREMA ZA USVOJENjE“

 

25.10.2018.

TRIBINA „IZGRADIMO MOSTOVE – SARADNIČKA BRIGA O DECI NA HRANITELjSKOM SMEŠTAJU“


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd je 25.10.2018. u prostoru Kancelarije za mlade opštine Obrenovac održao tribinu pod nazivom „Izgradimo mostove – saradnička briga o deci na hraniteljskom smeštaju“. Tribina je održana na inicijativu Udruženja hranitelja Beograd uz podršku lokalne samouprave (GO Obrenovac).

 LETNjI OMLADINSKI KAMP “MOJE SUTRA“

Tribina je okupila predstavnike škola, vrtića, hranitelja i savetnika za hraniteljstvo koji čine krug svakodnevne (društvene) brige u čijem je centru dete na hraniteljskom smeštaju. Zaključak učesnika tribine bi bio da je važno da svi iz „detetovog kruga“ na isti način razumeju poziciju deteta koje ne živi u biološkoj porodici, da svako iz svog domena može da doprinese rešavanju problema na koje dete nailazi i u tome se oslanja na sve druge saradnike.

 LETNjI OMLADINSKI KAMP “MOJE SUTRA“

 

22.10.2018.

OKRUGLI STO „ULOGA SOCIJALNE ZAŠTITE U SAVREMENOM DRUŠTVU U REPUBLICI SRBIJI“


U okviru Beogradskog sajma knjiga, u organizaciji Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, organizovan je okrugli sto na temu „Uloga socijalne zaštite u savremenom društvu u Republici Srbiji“. Rad na temu „Deset godina Centra za porodični smeštaj i usvojenjeBeograd -deset godina podrške sistemu socijalne reforme“ izložila je v. d. direktor Mirjana Novakov.

 

18.10. i 19.10. 2018.

24. OKTOBARSKI SUSRETI U SOCIJALNOJ ZAŠTITI


U organizaciji Centra za socijalni rad Niš, Savetovališta za porodicu i Komore socijalne zaštite, organizovani su 24.Oktobarski susreti u socijalnoj zaštiti. Rad na temu „Savremeno hraniteljstvo i transformacija roditeljskog modela u Srbiji“ izložile su ralizator edukativnih programa za stručne radnike, Tamara Borisavljević i savetnik, dr Jelena Tanasijević. Velikom broju pristunih obratila se i v.d. direktora, najavom desetogodišnjeg jubileja CPSU Beograd.

 

10.10, 11.10. i 12.10.2018.

OBUKA „METODOLOGIJA IZVOĐENjA OBUKE“


U prostorijama CPSU Beograd je organizovana obuka „Metodologija izvođenja obuke“ za trinaest stručnih radnika. Obuka ima za cilj da osposobi stručne radnike u oblasti socijalne zaštite za samostalno izvođenje obuke, usvajanjem specifičnih znanja vezanih za metodologiju izvođenja obuke i razvoj trenerskih veština. Obuka je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

03.10.2018.

KONFERENCIJA O PROGRAMU EVROPSKE UNIJE „PRAVA, JEDNAKOST I DRŽAVLjANSTVO“


U organizaciji Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održana je Konferencija pod nazivom „Prava, jednakost i državljanstvo“. Cilj konferencije je predstavljanje programa koji pruža mogućnosti za unapređenje i zaštitiu ljudskih prava u Republici Srbiji, kroz projekte koji su akterima iz Srbije otvoreni tokom procesa pristupanja Evropskoj uniji, a koji se odnose na iskorenjivanje diskriminacije, zaštitu dece, rodnu ravnopravnost, odnosno zaštitu osnovnih socijalnih prava. Mirjana Novakov, v.d. direktor je prisustvovala Konferenciji.

 

27.09. i 28.09.2018.

OBUKA „DETE SA TRAUMOM: OD PREPOZNAVANjA DO POMOĆI“


Devet stručnih radnika Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd prisustvovalo je obuci na temu „ Dete sa traumom:od prepoznavanja do pomoći“, u organizaciji Fondacije SOS Dečija sela Srbija. Obuka je namenjena stručnim radnicima centara za socijalni rad, centara za porodični smeštaj i usvojenje, kao i zaposlenima SOS Dečija sela Srbija. Obuka je akreditovana kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

26.09.2018.

SASTANAK SA STARATELjIMA ORGANIZACIJE IDEAS


U organizaciji CPSU Beograd i Centra za istraživanje i razvoj društva IDEAS, organizoavan je sastanak sa ciljem unapređenja saradnje i stvaranja što boljih uslova za zbrinjavanje maloletne dece bez pratnje u situaciji migracije, a koja su pod starateljskom zaštitom stručnih radnika organizacije IDEAS. Imajući u vidu da je u prethodnom periodu CPSU Beograd realizovao obuku za hranitelje, kao i za druge učesnike u organizovanju zaštite dece migranata, dogovoreno je da se deo mladih i dece koja se nalaze pod strateljstvom stručnih radnika IDEAS upozna sa mogućnostima koja im pruža smeštaj u hraniteljske porodice i ulogom hranitelja u organizovanju usluge smeštaja.

 

25.09.2018.

KONFERENCIJA POD NAZIVOM „JAČANjE PORODICE – POGLED NA MOGUĆNOSTI“


Mreža organizacija za decu Srbije – MODS u saradnji sa Zavodom za socijalnu zaštitu uz podršku UNICEF – a i pod pokroviteljstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, organizovala je konferenciju pod nazivom „Jačanje porodice – pogled na mogućnosti“. Tamara Borisavljević, realizator edukativnih aktivnosti za stručne radnike CPSU Beograd, održala je prezentaciju pod nazivom „ODRŽAVANjE KONTAKATA IZMEĐU BIOLOŠKE PORODICE I DECE U HRANITELjSKOM SMEŠTAJU “. Konferenciji su prisustvovali v.d. direktora i tri stručna radnika.

 

21.09.2018.

TRIBINA „PROCES OSAMOSTALjIVANjA MLADIH U HRANITELjSKIM PORODICAMA, IZAZOVI I MOGUĆI PRAVCI PODRŠKE“


U Centru za porodični smeštaj i usvojenje Kragujevac, povodom sedam godina rada Centra održana je tribina pod nazivom „Proces osamostaljivanja mladih u hraniteljskim porodicama, izazovi i mogući pravci podrške“. Tribini su prisustvovali v.d. direktora CPSU Beograd i četiri stručna radnika.

 

20.09.2018.

EDUKACIJA „KAKO IZVRŠITI SAMOPROCENU PO KONTROLNIM LISTAMA I DOSTAVITI IZAVEŠTAJ“


Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd imao je predstavnika na edukaciji „KAKO IZVRŠITI SAMOPROCENU PO KONTROLNIM LISTAMA I DOSTAVITI IZVEŠTAJ“.

 

19.09.2018.

SASTANAK SVIH ZAPOSLENIH U SEDIŠTU CPSU BEOGRAD


Pored aktuelnih tema zaposlenima je putem prezentacije predstavljen organogram radnih mesta, što se pokazalo potrebnim i korisnim, nakon donošenja novog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova, a u skladu sa Katalogom radnih mesta.

 

06.09. i 13.09.2018.

SEPTEMBAR MESEC – REDOVNA OBUKA HRANITELjA


U septembru, tačnije, 06.09. i 13.09. završena je redovna obuka za hranitelje pod nazivom „Razumevanje traume – bazična znanja, nivo 2“. Obuku je prošlo trinaest hranitelja.

 

23.08. – 26.08.2018.

LETNjI OMLADINSKI KAMP “MOJE SUTRA“


U organizaciji “FICE Srbija, Fondacije SOS dečija sela Srbija i Organizacije mladih ”Moj krug”,. na planini Divčibare, od 23.08. - 26.08. godine realizovan je Letnji omladinski kamp pod nazivom „MOJE SUTRA“ u kome je učestvovalo desetoro mladih iz Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Kamp je organizovan sa zajedničkom idejom da osnaži mlade u procesu pripreme za osamostaljivanje kroz niz radioničarskih, sportskih, zabavnih i edukativnih aktivnosti. Učesnici Kampa su se intenzivno družili, razmenjivali iskustva, sticali nova znanja i veštine...

 LETNjI OMLADINSKI KAMP “MOJE SUTRA“

Mišljenje voditelja radionica je „da su mladi kroz iskustvenu razmenu osvestili značaj svoje prošlosti, svoje snage i svoje kapacitete za započinjanje samostalnog života i dali najbolji deo sebe tokom Kampa. Ceo događaj protekao bez ijednog incidenta, u pozitivnom duhu i visokoj motivaciji učesnika i neprestanoj podršci koju su jedni drugima pružali. Za odrasle učesnike, profesionalce, pratioce i predstavnike institucija, Kamp je takođe bio prilika za nova učenja o potrebama mladih i unapređenje sopstvene prakse.“

Ispred CPSU Beograd u radu kampa su učestvovala tri stručna radnika, Tamara Borisavljević, Katarina Kević i Neda Marić, kao i VD direktora Mirjana Novakov.

 

23.06.2018.

50 GODINA HRANITELjSTVA U JADRANSKOJ LEŠNICI


U organizaciji Udruženja hranitelja iz Loznice, uz odličan program u kome su učestvovala deca (veliki broj iz hraniteljskih porodica), posluženje koje su pripremile vredne ruke žena iz Jadranske Lešnice i prisustvo brojnih gostiju, svečano je obeleženo 50 godina hraniteljstva u Jadranskoj Lešnici. Prisutnima se obratila v.d. direktora Mirjana Novakov.

 50 GODINA HRANITELjSTVA U JADRANSKOJ LEŠNICI  50 GODINA HRANITELjSTVA U JADRANSKOJ LEŠNICI

 

20.06.2018.

INTERNA EDUKACIJA „ZAŠTITA I EDUKACIJA DECE NA INTERNETU“


Stručni radnici CPSU Beograd, Radne jedinice Loznica, Snežana Ivanović i Jelena Vasić su 20.06.2018. godine u prostorijama Centra za porodični smeštaj i usvojenje u Beogradu realizovale edukaciju, na temu „Zaštita i edukacija dece na internetu“. Edukacija je realizovana u skladu sa godišnjim planom stručne podrške stručnjacima CPSU Beograd.

Održavanje stručnog skupa broj 5507-1215/2018 od 05.06.2018. godine, kategorisano je od strane Komore socijalne zaštite kao edukacija, bez provere znanja, koja se vrednuje sa 5 bodova pasivnog učešća i 10 bodova aktivnog učešća.

 INTERNA EDUKACIJA „ZAŠTITA I EDUKACIJA DECE NA INTERNETU“

Stručnom skupu su prisustvovali direktor i stručni radnici CPSU Beograd sa stručnim radnicima iz radnih jedinica Loznice, Šapca i Valjeva. Ukupno 23 stručna radnika. Edukatori su u uvodnom delu skupa naveli da razvoj tehnike i interneta stvara nove izazove u društvu. U tim okolnostima u najvećem riziku su deca, a naročito ona deca koja su iz osetljivih društvenih grupa. Istaknuta je potreba da u vremenu globalizacijskih tehnoloških tokova i novih ubrzanih kulturoloških promena, kao i sve bržem razvoju novih komunikacijskih mreža, odnosno interneta, preko kojih se stvaraju povoljni uslovi za razvoj virtuelnog, ali i realnog nasilja, dolazi do određenih preispitivanja vrednosti i sa njima stvorenih identiteta.

Kroz prezentaciju, rad u malim grupama, film i diskusiju, stručni radnici su imali priliku da unaprede svoja znanja i veštine, procene dobiti i eventualne rizike potreba dece i mladih na hraniteljstvu za korišćenjem interneta, kao i da razmene iskustva o teškoćama i izazovima sa kojima se susreću u radu. Učesnici su imali prilike da u dinamičnoj diskusiji iznesu svoja iskustva, primere dobre prakse, teškoće i probleme.

Zaključak skupa je da se kroz edukacije hranitelja, savetnika i svih stručnjaka zaduženih za brigu o deci, sagleda struktura sve dinamičnijih promena, a kroz razmenu znanja, mišljenja i iskustava, buduće profesionalne aktivnosti usmere i oblikuju prema savremenim tendencijama i pristupima.

 

09.06.2018.

DANI HRANITELjSTVA NA ČUKARICI


Udruženje hranitelja Beograd je organizovalo manifestaciju „Dani hraniteljstva na Čukarici“.

 DANI HRANITELjSTVA NA ČUKARICI

Ovo je bila još jedna prilika za susret i druženje hranitelja i dece.

 DANI HRANITELjSTVA NA ČUKARICI

Prisutnima se obratila v.d. direktor Mirjana Novakov.

 DANI HRANITELjSTVA NA ČUKARICI

 

09.06.2018.

UČEŠĆE PRAVNIKA CPSU BEOGRAD NA SKUPU U REUPUBLIČKOM ZAVODU ZA SOCIJALNU ZAŠTITU


Dana 09.06.2018. godine je održan skup na temu „Hraniteljstvo nekada i sada“ u organizaciji Kluba „ISP evergrin“ – socijalna inkluzija starijih i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu. Skup je održan u prostorijama Republičkog zavoda uz prisustvo domaćina Nenada Stojanovića, savetnika u RZSZ. Na skupu su govorili Mira Karleuša – pravnik, Teodora Hrnjaković – studentkinja Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Beogradu, koja je predstavila svoje istraživanje realizovano u Finskoj, na temu razvoda brakova, kao i Radmila Zoranović – pravnik u Centru za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, koja je predstavila svoje istraživanje pod nazivom „Razvoj hraniteljstva u zemljama Evrope“. Prisutni su bili profesori i kolege svojevremeno angažovani u oblasti socijalne zaštite: sociolog Gradimir Zajić, prof. dr Milosavljević, prof. dr Sumrak, sociolog Šanija Sagdati i dr.

Razmenjivana su iskustva iz oblasti alternativne brige o deci bez roditeljskog staranja, kao i lična iskustva svakog od prisutnih iz neposrednog rada sa decom iz ove ciljne grupe. Došlo se do neformalnog zaključka da je hraniteljstvo vidno napredovalo kroz istoriju, da su današnji rezultati dokaz, da su reformski procesi započeti 2000-ih godina bili vođeni u pravom smeru i da je naročito bila značajna sradnja sa međunarodnim institucijama. Takođe, ostaje puno toga na čemu treba dalje raditi, a naročito na izmeni zakonskih propisa koji regulišu ovu oblast. Sociolog Gradimir Zajić je ostavio za kraj otvoreno pitanje „ Da li je hraniteljstvo sinonim za porodični smeštaj?“ Na prvi pogled bi bio jednostavan odgovor, ali zapravo nije. Mislićemo svi o tome, do ponovnog susreta...

 

Jun 2018.

PROJEKAT „ZAJEDNO ZA DOBROBIT DECE BEZ PRATNjE“ – CPSU BEOGRAD I ORGANIZACIJE „SAVE THE CHILDREN“


U okviru zajedničkog projekta „Zajedno za dobrobit dece bez pratnje“ nastavljena je saradnja između Centra za prodični smeštaj i usvojenje Beograd i organizacije Save the children. Cilj projektne aktivnosti je doprinos postizanju veće efikasnosti u primeni porodičnog smeštaja kao oblika zaštite za decu bez pratnje u situaciji migracije.

 PROJEKAT „ZAJEDNO ZA DOBROBIT DECE BEZ PRATNjE“ – CPSU BEOGRAD I ORGANIZACIJE „SAVE THE CHILDREN“

Prema predviđenoj organizaciji projektnih aktivnosti, stručni radnici Save the children, dana 25.05.2018. održali su za sve učesnike angažovane na Projektu obuku „POLITIKA OČUVANjA SIGURNOSTI DETETA“.

 PROJEKAT „ZAJEDNO ZA DOBROBIT DECE BEZ PRATNjE“ – CPSU BEOGRAD I ORGANIZACIJE „SAVE THE CHILDREN“

Dana 07.06, 08.06, 14.06 i 15.06.2018. stručni radnici CPSU Beograd održali su edukaciju pod nazivom „Deca na migrantskoj ruti – osnaživanje hranitelja za brigu o deci u situaciji migracije“. Takođe, dana 13.06, 14.06, i 15.06. ralizovana je edukacija pod nazivom „Saradnja ustanova i organizacija u realizaciji porodičnog smeštaja za decu bez pratnje“.

 PROJEKAT „ZAJEDNO ZA DOBROBIT DECE BEZ PRATNjE“ – CPSU BEOGRAD I ORGANIZACIJE „SAVE THE CHILDREN“

Na obe edukacije, u toku sedam dana, učestvovalo je 105 predstavnika različitih institucija: GCSR, CPS, KIRS, UNHCR, Zavod za vaspitanje dece i omladine – RJ Centar za smeštaj stranih maloletnih lica, Crveni krst, NVO Atina , NVO Astra, SOS Dečija sela, PRAKSIS, GRUPA 484, PIN, Novosadski humanitarni centar, Klinika za psihijatrijske bolesti „dr Laza Lazarević“, jedan broj hranitelja i dr. Projekat će trajati do 14.08.2018. godine.

 PROJEKAT „ZAJEDNO ZA DOBROBIT DECE BEZ PRATNjE“ – CPSU BEOGRAD I ORGANIZACIJE „SAVE THE CHILDREN“

 

05.06.2018.

OBUKA I PROCENA BUDUĆIH HRANITELjA


U CPSU Beograd je 05.06.2018. godine počela obuka i procena nove grupe budućih hranitelja.

 

25 – 27.05.2018.

UČEŠĆE NA III MEĐUNARODOJ NAUČNOJ KONFERENCIJI U BANjA LUCI


U organizaciji Centra modernih znanja iz RS, u Banja Luci je organizovana III međunarodna naučna konferencija pod nazivom „Društvene devijacije“, na temu NE NASILjU – jedinstven društveni odgovor. Stručni radnici CPSU Beograd, Tamara Borisavljević i Jelena Tanasijević učestvovale su na skupu i prezentovale rad na temu „Hraniteljstvo kao odgovor na potrebe dece žrtvama nasilja u porodici“.

 

22.05.-23.05. 2018.

NACIONALNA KONFERENCIJA „AKTUELNI TRENUTAK U RAZVOJU SOCIJALNE ZAŠTITE““

U organizaciji Asocijacije centara za socijalni rad, Udruženja stručnih radnika socijalne zaštite Srbije i Komore socijalne zaštite, održano je savetovanje pod nazivom „Aktuelni trenutak u razvoju socijalne zaštite“ od 22.05-23.05.2018.godine u Vrnjačkoj Banji, u hotelu „ZEPTER“. Konferenciji je prisustvovala v.d.direktora Mirjana Novakov i supervizor CPSU Gordana Maletić, član Udrženja stručnih radnika.

 

15.05.2018.

UČEŠĆE NA MEĐUNARODNOJ KONFERENCIJI „HRANITELjSTVO KAO PODRŠKA RANOM RAZVOJU DECE“

U Velikoj sali Skupštine Autonomne pokrajine Vojvodine, dana 15.05.2018. godine održana je Međunarodnoj konferenciji „Hraniteljstvo kao podrška ranom razvoju dece“. Na konferenciji je bilo prisutno devet stručnih radnika CPSU Beograd.

 

13.05.2018.

MEĐUNARODNI DAN PORODICE

Povodom Međunarodnog dana porodice,članovi Udruženje hranitelja Beograd organizovali su druženje dece i hranitelja u Bojčinskoj šumi uz prisustvo predstavnika lokalne zajednice i brojnih gostiju iz drugih gradova. Bogat kulturno- umetnički program u kome su učestvovala i deca koja se nalaze na smeštaju u hraniteljskim porodicama, bio je samo deo organizacije na prelepoj lokaciji GO Surčin. Obeležavanju Međunarodnog dana porodice prisustvovala je v.d. direktora Mirjana Novakov i savetnik CPSU Gordana Obradović.

 Međunarodni dan porodice  Međunarodni dan porodice

 

12.05. i 24.05. 2018.

GOSTOVANjE NA TV HAPPY I STUDIJU B

Gostovanjem na TV Happy i Studiju B, nastavljene su aktivnosti na promociji hraniteljstva. U Jutarnjem programu o hraniteljstvu su govorile v.d. direktora Mirjana Novakov, supervizor Tamara Borisavljević, predsednik udruženja hranitelja Beograd Vojka Lujić i hraniteljica Slađana Milovanović.

 

08.05.2018.

PROMOCIJA PRIRUČNIKA „TEORIJA I PRAKSA HRANITELjSTVA U SRBIJI“- STRUČNIM RADOM DO BLAGOSTANjA DETETA, AUTORA MR DOBRILE GRUJIĆ


U prostorijama Centra za porodični smeštaj i uvojenje Beograd 08.05.2018. godine održana je promocija priručnika Teorija i praksa hraniteljstva u Srbiji –stručnim radom do blagostanja deteta, autora mr Dobrile Grujić, u izdanju CPSU Beograd. O Priručniku i autoru govorili su Mirjana Novakov, v.d. direktora Centra, prof dr Zorica Matejić – Đuričić, profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju Beograd, Željka Burgund, predsednik Udruženja stručnjaka za podršku deci i porodici „FICE-Srbija“.

 Promocija priručnika  „Teorija i praksa hraniteljstva u Srbiji“- stručnim radom do blagostanja deteta, autora mr Dobrile Grujić“

Promociji su prisustvovali predstavnici institucija iz oblasti socijalne zaštite, kolege i saradnici CPSU Beograd. Mr Dobrila Grujić je sa pozicije dobrog poznavaoca prilika u socijalnoj zaštiti, a naročito u oblasti hraniteljstva u Srbiji, kao osnivač i dugogodišnji direktor CPSU Beograd, svoja saznanja i stečeno iskustvo, pretočila i prenela u Priručnik i na taj način omogućila čitaocu da efikasno i brzo dođe do brojnih odgovora na pitanja o hraniteljstvu u Srbiji.

 Promocija priručnika  „Teorija i praksa hraniteljstva u Srbiji“- stručnim radom do blagostanja deteta, autora mr Dobrile Grujić“

 

10.04.2018.

DAN BRAĆE I SESTARA


U organizaciji Centra za porodični smeštaj i usvojenje, u sali Dečijeg kulturnog centra Beograd, obeležen je Dan siblinga, odnosno, Dan braće i sestara. Okupljanje dece i mladih koji se nalaze na smeštaju u različitim hraniteljskim porodicama predstavlja jednu od brojnih aktivnosti zaposlenih u CPSU Beograd, na očuvanju identiteta dece na porodičnom smeštaju.

Dan braće i sestara

Takođe, ovo je dan koji nas podseća na značaj odnosa braće i sestara, kao najtrajnijih i najvažnijih odnosa u životu dece. Salu DKCB je ustupio prof. mr. Dragan Marić, direktor Dečijeg kulturnog centra Beograd, a program su spremila deca iz različitih sekcija i zaposleni DKCB.

Dan braće i sestara

Ovo je bila prilika za promociju hraniteljstva, a v.d. direktora, Mirjana Novakov i stručni radnici CPSU Beograd imali su priliku da učestvuju i govore o značaju hraniteljstva i Dana siblinga u pojedinim časopisima i emisijama. Tako smo obezbedili učešće na: RTS, Pinku, N1, Ženskoj TV, časopisu “Alo”…

 

28.03.2018.

REDOVNA OBUKA HRANITELjA - TEMA „RAZUMEVANjE TRAUME BAZIČNA ZNANjA“ PRVI NIVO


U okviru obavezne redovne godišnje obuke hraniteljskih porodica započela je realizacija obuke o traumatskim iskustvima dece koja dolaze na hraniteljstvo, kao i posledicama na njihov razvoj i načinu na koji hranitelji mogu da podrže oporavak deteta. Planirane su obuke po ovom programu, a za više grupa hranitelja, od kojih je jedna održana 21.03. i 28.03.2018. godine.

Redovna obuka hranitelja - tema „razumevanje traume bazična znanja“ prvi nivo

 

19.03.2018.

OKRUGLI STO „HRANITELjSTVO KAO ODGOVOR NA POTREBE DECE ŽRTAVA NASILjA U PORODICI“


Naša ustanova je 19.03.2018 organizovala okrugli sto sa ciljem da se potpunije sagledaju potrebe za ciljanom podrškom specifično ranjive grupacije koju čine deca sa iskustvom porodičnog nasilja smeštena u hraniteljske porodice. Koliko god tema porodičnog nasilja bila prisutna i aktuelizovana u poslednjem periodu, još uvek postoje mnoga pitanja koja čekaju odgovore, pre svega kako sistemski unaprediti brigu o ovoj deci, blagovremeno reagovati i ublažiti posledice teških iskustava koje imaju.

 Okrugli sto „Hraniteljstvo kao odgovor na potrebe dece žrtava nasilja u porodici“  Okrugli sto „Hraniteljstvo kao odgovor na potrebe dece žrtava nasilja u porodici“

Okrugli sto se bavio pitanjima da li su informacije koje imamo o ovoj ciljnoj grupi dovoljne i funkcionalne, koji su izazovi sa kojim se susreću hraniteljske porodice koje brinu o njima, koja podrška im je dostupna, a koji vidovi podrške nedostaju i treba ih kreirati.

 

12.02.2018.

TRIBINA "IZGRADIMO MOSTOVE"


Kroz saradnju i razmenu Udruženja hranitelja Beograda i Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, prepoznat je značaj saradničke mreže sa vaspitno - obrazovnim ustanovama (školama, vrtićima). Ovaj vid saradnje će bitno unaprediti položaj dece i mladih na hraniteljstvu.

Tribina - Izgradimo mostove - govornici

Zalaganjem Udruženja i značajnom podrškom opštine Čukarice 12.02.2018. u prostorijama opštine organizovana je tribina „Hraniteljstvo kao oblik zaštite dece koja ne žive sa svojim roditeljima – saradnja institucija kao preduslov podrške detetu“. Izlagači, Svetlana Milenković i Vesna Argakijev, kao predstavnice Centra za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, iznele su podatke o ustanovi, delatnosti, osnovnim konceptima kojima se ustanova vodi. Razumevanje potreba dece koja ne žive sa svojim roditeljima i mogući načini unapređenja profesionalnih veština da njihove potrebe adekvatno zadovolje, bila je centralna tema tribine.

Tribina - Izgradimo mostove - publika

Prisustni profesori, učitelji, vaspitači, psiholozi, pedagozi, koji rade u školama i vrtićima, hranitelji, prepoznali su značaj proaktivnosti i razmene iskustava kako bismo svakom detetu pružili maksimum.

 

09.02.2018.

GOSTOVANjE NA RTS


Kratka reportaža o hraniteljstvu u Jutarnjem programu na RTS, dana 09.02.2018. godine, tačnije o adolescentskoj krizi mladih na smeštaju u hraniteljskim porodicama. Ispred Centra za porodični smeštaj o temi je govorila psiholog Tamara Borisavljević i hraniteljica Jelena Petrović, koja ima iskustvo brige o adolescentima.

 

03.02.2018.

GOSTOVANjE NA TV PINK


O hraniteljstvu u emisiji „Novo jutro“, na TV Pink, dana 03.02.2018. godine, govorile su rukovodilac stručne službe Svetlana Milenković i hraniteljica Nataša Novaković.

 

28.01.2018.

ČLANAK U POLITICI


U časopisu Politika je dana 28.01.2018. godine objavljen članak o hraniteljstvu i radu CPSU Beograd. Centar su predstavile v.d. direktora Mirjana Novakov i rukovodilac stručne službe, psiholog, Svetlana Milenković. Ovo je još jedan doprinos kampanji za hraniteljstvo.

 

23.01.2018.

SASTANAK CENTARA ZA PRODIČNI SMEŠTAJ I USVOJENjE


U utorak, 23.01.2018. u Dečjem selu dr Milorad Pavlović u Sremskoj Kamenici, održan je sastanak direktora, sekretara, pravnika i stručnih radnika, svih centara za porodični smeštaj i usvojenje sa teritorije Republike Srbije. Tema sastanka je bila izrada i usklađivanje procedura, kao i planiranje zajedničkih aktivnosti.

 

21.01.2018.

GOSTOVANjE NA RTS


U okviru aktivnosti na promociji hraniteljstva, dana 21. 01. 2018. v.d. direktora, Mirjana Novakov, dala je izjavu za Jutarnji program i Dnevnik RTS. Novinarka, Suzana Duka, sačinila je kratku reportažu o najmlađoj i najstarijoj hraniteljskoj porodici iz Lešnice, u kojoj radi preko 40 hraniteljskih porodica. Priča o mladoj hraniteljskoj porodici deo je promotivne kampanje CPSU Beograd, čiji je cilj širenje informacije o hraniteljstvu među mlađom populacijom, imajući u vidu da je prosečna starost hranitelja između 51-64 godine starosti.

 

16.01.2018.

OBUKA I PROCENA BUDUĆIH HRANITELjA


U CPSU Beograd je 16.01.2018. godine počela obuka i procena budućih hranitelja.

 

POGLEDAJTE ARHIVU

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja