Centar za porodični smeštaj i usvojenje
 
VESTI PIŠITE NAM
   Naslovna strana > Internacionalna konferencija o hraniteljstvu
Ћирилица    English  

PISMA PODRŠKE UČESNIKA INTERNACIONALNE KONFERENCIJE


u Beogradu decembra 2013. godine

  Preuzmite dokument

 

INTERNACIONALNA KONFERENCIJA O HRANITELJSTVUMinistarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike i Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd, povodom petogodišnjice rada ovog centra, organizovalo je Internacionalnu konferenciju o hraniteljstvu pod nazivom: IZAZOVI HRANITELJSTVA NA POČETKU 21. VEKA – ISKUSTVA KOJA KREIRAJU BUDUĆNOST. Konferenciju je otvorila državni sekretar Brankica Janković, koja je govorila o reformskim rezultatima u domenu zaštite dece u Srbiji.


Beograd, Brankica Janković državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, o podršci hraniteljskim porodicama

Brankica Janković je istakla da je trenutno u Srbiji oko 6.000 dece smešteno u više od 4.300 hraniteljkih porodica. Ukupan broj dece na hraniteljstvu povećava se za oko 10 odsto godišnje, dok se broj dece bez roditeljskog staranja u ustanovama za 5 godina upola smanjio. Više od 7.500 dece i mladih odvojeno je od svojih roditelja: 80 odsto njih smešteno je u hraniteljskim porodicama, a preostalih 20 odsto u ustanovama socijalne zaštite. Brankica Janković je naglasila da Srbija spada u zemlje sa najnižom stopom institucionalizacije u Evropi, a da se u periodu od 2000. do 2011. godine, ukupan broj dece i mladih smeštenih u ustanovama socijalne zaštite smanjio za skoro polovinu, a najveće smanjenje ostvareno je u uzrasnoj grupi do tri godine – 81 odsto.


Beograd, Brankica Janković državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, o teškom pronalaženju hraniteljskih porodica za decu sa posebnim potrebama

„Ministarstvo ulaže velike napore da unapredi kvalitet života dece koja ne mogu da rastu u svojim biološkim porodicama, a rezultati koji su postignuti ogledaju se kroz značajno smanjen broj dece i mladih u institucijama, višestruko povećan broj dece na smeštaju u hraniteljskim porodicama, povećan broj usvojene dece, zatvaranje jednog broja domova za decu, osnivanje centara za porodični smeštaj i usvojenje, intenzivirano unapređenje zaštite osoba sa invaliditetom na smeštaju u ustanovama socijalne zaštite, utvrđivanje standarda organizacije rada centara za socijalni rad, utvrđivanje standarda usluga socijalne zaštite, razvoj usluga na lokalnom nivou, proces akreditacije programa obuke za zaposlene, proces licenciranja, osnivanje Komore socijalne zaštite“, izjavila je državna sekretarka, Brankica Janković.


Beograd, Brankica Janković državni sekretar Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, o uspehu Centra za porodični smeštaj i usvajanje

Prvi deo koferencije zaključila je mr Dobrila Grujić, direktor Centra za porodični smeštaj Beograd, izlaganjem o temi „Nova praksa u zaštiti dece na hraniteljstvu – inovativni pristup u radu Centra za porodični smeštaj i usvojenje.

Konferencija je organizovana s ciljem sagledavanja rezultata višegodišnjeg rada na reformi u oblasti zaštite dece bez roditeljskog staranja i razvoja standarda kvaliteta njihove zaštite. U ovoj oblasti Republika Srbija je ostvarila značajan napredaki trenutno je zemlja sa najnižom stopom institucionalizacije u Evropi.


Beograd, Dobrila Grujić direktorka Centra za porodični smeštaj i usvajanje Beograd, o rezultatima petogodišnjeg rada Centra

Konferencija je okupila 170 učesnika, od čega 54 iz inostranstva. Predavanja su održali predstavnici Velike Britanije, Španije, Poljske, Švajcarske, Holandije, Češke, Hrvatske, Bugarske, Rumunije, Republike Srpske. Učešće u radu konferencije imaće i Makedonija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Albanija, Nigerija, a svoje radove su dostavili i predstavnici Indije i Južnoafričke Republike i Bosne i Hercegovine.


Beograd, Internacionalna konferencija "Izazovi hraniteljstva za početak 21 veka" pokrivanje

 

PREZENTACIJE SA KONFERENCIJE O HRANITELJSTVU


  Dobrila Grujić

  Beata Kulig

  Domagoj Kronstein, Ines Škrabić - Aničić i Božena Horvat - Alajbegović

  Dubravka Marušić

 

 Prezentacije sa Konferencije o hraniteljstvu

 

  Ivana Maurović

  Ivanka Dugan

  Jim Rose

  Jorge F del Valle

  Liliana Gusu, Tatiana Burcel

  Maja Laklija

  Marija Mitić

  Marta Miklušakova

 

 Prezentacije sa Konferencije o hraniteljstvu

 

  Nada Furjan

  Pascal Rudin

  Plamena Zafirova i Diyana Georgieva

  Rob van Pagge

  Stanka Stjepanović

  Tamara Borisavljević, Tijana Jauković i Miodrag Petrović

 

 

POZIV ZA UČEŠĆE NA KONFERENCIJI O HRANITELJSTVU

 

Poštovane kolege,

Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd ove godine organizuje, po prvi put, Internacionalnu konferenciju o hraniteljstvu na kojoj želi da podeli iskustva sa ekspertima širom sveta, kako bi zaštita dece bila u skladu sa njihovim potrebama i njihovom dobrobiti.

Naš centar je formirala Vlada, pre pet godina, u procesu reforme sistema socijalne zaštite s ciljem da se zaštita dece u Srbiji unapredi, te je nadležno Ministarstvo rada, zapošljavanja i socijalne politike pokrovitelj organizacije ove konferencije.

Mi zaposleni u Centru (ima nas 40) se trudimo da u naš rad ugradimo najbolje što znamo, svesni da stalno moramo da učimo. Ponosni smo što smo deo pozitivnih promena u sistemu zaštite dece u našoj zemlji. Verujemo da možemo više i bolje. Zato nam je ova konferencija potrebna.

Konferencija će biti u Beogradu, 16 i 17. decembra 2013. godine. Tema konferencije je:

IZAZOVI HRANITELJSTVA NA POČETKU 21. VEKA
– ISKUSTVA KOJA KREIRAJU BUDUĆNOST -

 

Verujemo da su iskustva vaše kuće i stručnjaka dragocena i da svoje rezultate, dileme i izazove možete da podelite sa drugim, vrsnim stručnjacima koji će biti sa nama.

Možete prezentovati svoj rad ili otvoriti raspravu na neku od sledećih tema: organizacija rada na zaštiti dece primenom hraniteljstva, oblici podrške deci i hraniteljima, procena hraniteljskih porodica, biološke porodice dece na hraniteljstvu, školovanje dece, ponašanje dece, zdravlje dece, kompetencije hranitelja, kompetencije stručnjaka, obuke hranitelja i profesionalaca, usvojenje dece sa hraniteljstva, rezultati istraživanja u oblasti hraniteljstva, ili bilo koju relevantnu temu po vašem izboru.

Za vaše izlaganje biće izdvojeno 30 minuta za prezentaciju i 30 minuta za razmenu sa ostalim učesnicima. Jezici na kojima će se izlagati: engleski i srpski.

Troškove izlagača: smeštaj i prevoz obezbeđuje organizator, odnosno Centar za porodični smeštaj i usvojenje Beograd. Ostali učesnici sami snose troškove smeštaja i prevoza. Detaljnije ćemo vas o troškovima informisati nakon razmatranja prijava na Komisiji za pripremu konferencije, s obzirom da će broj učesnika uticati i na troškove.

Prijave dostaviti na obrascu u prilogu, na mejl adresu:
ivana.lisanin@hraniteljstvocps.gov.rs

za Ivanu Lišanin ili poštom: CPSU Beograd, Radoslava Grujića 17, za Ivanu Lišanin, broj telefona: +381 60 88 11 224, do 15 oktobra 2013. godine.


Direktor         
mr Dobrila Grujić

  Aplikaciona forma

 


 Covid-19
 Pravo deteta da se njegov glas čuje
 Časopis „ISKORAK“
 Kutak za decu i mlade
 Akreditovani programi
 Iskustva hranitelja