Контакт

Радослава Грујића 17, Београд

office@hraniteljstvocps.gov.rs

+381 11 2421 191

Тим професионалаца

Укупно нас је 38 запослених, са доминантном заступљеношћу стручних радника са високом школском спремом.


Органиграм ЦПСУ Београд

Погледајте наше последње вести