Контакт

Радослава Грујића 17, Београд

office@hraniteljstvocps.gov.rs

+381 11 2421 191

О ХРАНИТЕЉСТВУ

Помажући другима помажете и себи

Хранитељство је привремена мера породично – правне и социјалне заштите деце без родитељског старања. То је однос који по снази и емоционалној размени одговара односу дете – родитељ. Хранитељство, као алтернативни вид заштите деце без родитељксог старања, обезбеђује детету адекватан раст и развој у складу са његовим потребама и индивидуалним карактеристикама кроз безбедно, сигурно и стимулативно породично окружење. Дужина хранитељског смештаја зависи од тога колико времена је потребно да се разреши криза у биолошкој породици детета.

Породично окружење неопходно је за одрастање сваког детета како би дете повратило осећај сигурности – да зна да ће бити заштићено, да поврати поверење у одрасле и да му живот на дневном нивоу буде предвидив.

Кроз институт хранитељства детету се обезбеђује другачији модел породичног функционисања, дете преузима контролу и утиче на сопствени живот и на тај начин улази у процес прихватање себе, изградњу самопоуздања и самопоштовања.

Хранитељска породица води бригу о здрављу детета, емоционалном развоју, васпитању, образовању и оспособљавању за самосталан живот.

То је једини начин да детету пружимо шансу и могућност да оствари своје потенцијале!  

o-hraniteljstvu-01
o-hraniteljstvu-02
Како се постаје хранитељ?
Важне информације за хранитеље

Поруке хранитељима

ХРАНИТЕЉСКИ ПОЗИВ

Приче и искуства

Хранитељство је јединствена и изазовна улога која људе који одгајају децу коју нису родили води путем посебног животног искуства – давања другоме најбољег дела себе, при чему и сами, чинећи добро за друге, много доброг изграђују и добијају.
150
+

година
постојања

380
+

стално
запослених

9850
+

смештене
деце

6510
+

хранитељских
породица

Локације хранитељских породица

Детету на хранитељству, обезбеђује се, у складу са законом, адекватан облик хранитељства и хранитељска породица у складу са његовим специфичним потребама и остваривањем његовог најбољег интереса.

Хранитељска породица од државе добија средства за издржавање детета на хранитељству и накнаду за свој рад.